NAZIM İMAR PLANI-(AKÇAKALE YOL GÜZERGAHI-EYYÜBİYE)

                                İ     L     A     N

                                           BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            İlimiz Eyyübiye İlçesi sınırlarında, Kuyubaşı kavşağı ile Eyyübiye Devlet Hastanesi kavşağı arasında kalan Akçakale yolu güzergahı ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 47 sayılı kararı ile onanmıştır.

              3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım  İmar Plan Değişikliği, İmar ve  Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

                Sayın halkımıza duyurulur. 28/01/2022

Eklenme Tarihi: 28.01.2022 15:09

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı