Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 13.12.2021 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

624 Nolu Karar: İlimiz, Eyyübiye İlçesi Karakoyun ve Direkli Mahalleleri sınırları içerisinde kalan 6,74 ha alan, İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi sınırları içerisinde kalan 5,75 ha alan ile İlimiz Karaköprü İlçesi Alibaba mahallesi sınırları içerisinde kalan 7.21 ha alanlar üzerindeekli koordinatlı kroki ve uydu görüntülerinde sınırları belirlenen alanlara yönelik olarak; 5393 Sayılı Kanunun 73. Maddesi gereğince ilan edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanları ile 6306 Sayılı Kanunun 2. Maddesi kapsamında ilan edilen riskli alanlarda;
- Hak sahipliği tespitine,
- Arsa, Yapı, Muhdesat, Enkaz ölçme ve değerleme yapmaya/yaptırmaya
- Hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri ve ön sözleşme yapmaya,
- Kamulaştırma işlemlerini yapmaya,
- Kat karşılığı anlaşmalar yapmaya,
- Kentsel tasarım, Plan-Proje ve imar uygulamalarını yapmaya/yaptırmaya,
- Hak sahipleri ile yapılacak anlaşma modelinin belirlenmesine,
- Tapu devir anlaşmaları yapmaya,
- Kentsel Dönüşüm alanlarında çalışma yürütülmesi için iştirak şirketlerinin yetkilendirilmesi,
Hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda riskli yapı tespiti yapmaya/yaptırmaya ve bu işlemlerde kullanılmak üzere kentsel dönüşüm usul ve esaslarının belirlenmesi için encümen başkanlığına yetki verilmesinin kabulüne,
625 Nolu Karar: İşbirliği Protokolü ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
626 Nolu Karar: Suruç Belediyesi Ek Bütçe ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
627 Nolu Karar: Tarımsal Kalkınma ve Hayvancılık alanında hizmet veren S.S. Göbeklitepe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Büyükşehir Belediyemizin tarımsal ve hayvancılık alanında üretim, istihdam, eğitim, tesis kurulumu, işletme, mamullerin pazarlanması vb. konularda ortak iş birliği ve proje yapabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin BEYAZGÜL’E protokol yapma yetkisi verilmesinin kabulüne,
628 Nolu Karar: Saraybosna Belediyesi ile İşbirliği ile ilgili konunun incelenmesi için Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
629 Nolu Karar: Kadro İptal-İhdas ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
630 Nolu Karar: Gençlik Meclisi Yönetmelik Değişikliği ile ilgili konunun incelenmesi için Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

631 Nolu Karar: Arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile ilgili konunun incelenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
632 Nolu Karar: Dünya üzerinde mültecilerin karşılaştıkları sorunlar ile ilgili konunun incelenmesi için Göç ve Mülteci Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
633 Nolu Karar: Su ürünleri yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ile ilgili konununincelenmesi için Baraj, Gölet ve sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
634 Nolu Karar: Kırsalda tavuk yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ile ilgili konunun incelenmesi için Kırsal Kalkınma Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
635 Nolu Karar: Ekolojik turizmin canlandırılması ile ilgili konunun incelenmesi için Turizm ve Tanıtım Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
636 Nolu Karar: Hız tümsekleri olarak bilinen kasisler ile ilgili konunun incelenmesi için Ulaşım Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
637 Nolu Karar: Erkek ve Kadın eşitliğinin sağlanması ile ilgili konunun incelenmesi için Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
638 Nolu Karar: Ağaç ve toprak sevgisinin kazandırılması ile ilgili konunun incelenmesi için Çevre ve Sağlık Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
639 Nolu Karar: Kültür kavramı ile ilgili konunun incelenmesi için Kültür ve Eğitim Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
640 Nolu Karar: Çarpık kentleşmenin yol açtığı sorunlar ile ilgili konunun incelenmesi için Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
641 Nolu Karar: Yaşlılarımızın önemi ile ilgili konunun incelenmesi için Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
642 Nolu Karar: Gençlerin karşılaştıkları sorunların önlenmesi ile ilgili konunun incelenmesi
için Gençlik ve Spor Komisyonuna Havalesinin kabulüne, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 14.12.2021 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.
643 Nolu Karar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporu’nun Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
644 Nolu Karar: Göç ve Mülteci Komisyon Raporu’nun Göç ve Uyum Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
645 Nolu Karar: Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyon Raporu’nun Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
646 Nolu Karar: Kırsal Kalkınma Komisyon Raporu’nun Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğüne gönderilmesinin kabulüne,

647 Nolu Karar: Turizm ve Tanıtım Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
648 Nolu Karar: Ulaşım Komisyon Raporu’nun Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
649 Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon Raporu’nun Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
650 Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu’nun Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü’ne gönderilmesinin kabulüne,
651 Nolu Karar: Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 15.12.2021 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.
652 Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyon Raporu’nun Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
653 Nolu Karar: Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
654 Nolu Karar: Kültür ve Eğitim Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 16.12.2021 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.
655 Nolu Karar: Belediyemizin Göçmen ve yerli halka yaptığı çeşitli hizmetleri tanıtma, geliştirme ve işbirliğini güçlendirmek için 2022 yılı Ocak ayında Katar-Doha’ya yapacağı ziyaret dolayısıyla Şanlıurfa Valisi Sn. Abdullah ERİN, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn. Zeynel Abidin BEYAZGÜL, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Göçmen Kom.Üyesi Ahmet Haşim İNAN ve Göç ve Uyum Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim KARATÜME’nin görevlendirilmesi, yolluk ve harcırahların karşılanmasının kabulüne,
656 Nolu Karar: 2022 yılı için Büyükşehir Belediyesinin 10 ilçelerinin (Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir) vektörle mücadelesi için ayıracağı (Tefe Tüfe oranı olan % 21,31 artış gidilerek) 12.131.000,00 TL’lik ödeneğin % 30’nun ilçenin yüz ölçümü %70’nin ilçe nüfuslarına göre ilçe belediyelerine aktarılmasını sağlamak adına, gerekli denetimlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ve İlçe Belediyeleri ile Protokol yapma yetkisinin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına verilmesinin kabulüne,
657 Nolu Karar: İlimiz Hilvan İlçesi Kırbaşı Mahallesi 102 ada 1 parselde kayıtlı ve Güneş Enerji Santrali olarak planlı alanda Trafo yerinin eklenmesi amacıyla hazırlanmış ve Hilvan Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve 26 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

658 Nolu Karar: İlimiz Hilvan İlçesi Kırbaşı Mahallesi 104 ada 1 parselde kayıtlı ve Güneş Enerji Santrali olarak planlı alanda Trafo yerinin eklenmesi amacıyla hazırlanmış ve Hilvan Belediye Meclisinin 07.09.2021 tarih ve 26 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,
659 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi sınırlarında Belediye Hizmet Alanı belirlenmesine yönelik hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 03.11.2021 tarih ve 216 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinde, E:1.50 olan yapılaşma koşulunun E:1.20 olarak değiştirilerek onaylanmasınınkabulüne,
660 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi sınırlarında kalan ve yürürlükte olan 03.01.2013 tarih ve 26 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Karaköprü Revizyon Uygulama İmar Planı hükümlerine "Plan üzerinde ayrık Nizam 2 Katlı ve TAKS:0,15 olan parsellerde KAKS(Emsal) sabit kalmak şartıyla TAKS:0,15 ile 0,20 aralığında uygulanabilir.” hükmünün eklenmesine yönelik hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarih ve 200 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin plan notlarına, “Bu Plan Notu 15.02.2018 tarih ve 73 Sayılı Büyükşehir Belediye Meclisinin Kararıyla Onaylanan Karaköprü İlave Uygulama İmar Planı İçin de Geçerlidir’’ plan notunun eklenerek değiştirilerek onaylanmasının kabulüne,
661 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Seyrantepe mahallesi 274 ada 1 parsel nolu taşınmazda kayıtlı ve mevcut uygulama imar planda 12 metre(kuzey) yola cepheli yoldan 10 me diğer yönlerden 5 metre çekme mesafesine sahip, E:1,00 Yençok:Serbest yapılaşma koşullarında planlı alanın çekme mesafelerinin her yönden 5 m E:1.00 ve Yençok:21,50 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 08.10.2021 tarih ve 198 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğiteklifinde, her yönden 5 m olan çekme mesafelerinin, 12 metre yola cephesi olan kuzey yönden 10 m diğer yönlerden ise 5 m olarak değiştirilerek onaylanmasının kabulüne,
662 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü Mahallesi 5660 ada 3 parsel, 5661 ada 3 parsel, 6042 ada 1 parsel nolu taşınmazlar ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinde; Konut Alanı olarak planlı alanların mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre artması sebebiyle nüfusun arttığı ve bu nüfus artışına bağlı olarak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin 2. Bendinde belirtilen “(2) İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.(3) İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz.” hükümleri uyarınca artan nüfus ihtiyacına yönelik ilave bir sosyal teknik altyapı alanı önerilmediği, ayrıca önerilen ulaşım akslarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin
26. Maddesinin 6. Bendinde belirtilen “a) Devamlılığı olan bir yolun belli bir kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz.” hükmüne aykırı olması gerekçeleriyle teklif 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin reddedilmesinin kabulüne,

663 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi 141 ada 1 parsel numaralı aşınmaz yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ayrık Nizam 5 kat ve E=1.20 Konut Alanı” olarak planlı alanın E=1.20 Yençok=30.5 olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve Karaköprü Belediye Meclisinin 05.11.2021 tarih ve 231 sayılı kararı ile uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

664 Nolu Karar:  İlimiz Siverek ilçesi karakoyun mahallesi 185 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 parsel numaralı taşınmazlar,  189 ada 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parsel numaralı taşınmazlar,  190 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazlar,  191 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 12 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin15.06.2021 tarih ve 272 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Siverek Belediye Meclisinin 09.09.2021 tarih ve 167 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

665 Nolu Karar:İlimiz Karaköprü İlçesi Yedikuyu Mahallesi 428 ada 2 ve 4 parsel numaralı, taşınmazlar üzerinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı " ve "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu" olarak planlı alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2021 tarih ve 460 sayılı kararı ile onaylanarak 01.10.2021-30.10.2021 tarihleri arasında ilan askıya çıkarılmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ilan askı sürecinde yapılan itiraz değerlendirilmiş olup;

1-17.09.2021 tarih 460 sayılı karar ile yapılan Nazım İmar Planı Değişikliğinde parsel  bazında hangi değişikliklerin yapıldığı belirtilmediği itirazına yönelik; hem Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2021 tarih ve 460 sayılı kararında hem de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi web sitesinde parsel bazında hangi değişikliklerin yapıldığı mevcut ve öneri durumları ile belirtildiği tespit edilmiştir.

2-3194 sayılı kanunun 8. Maddesinin b bendinde belirtilen internet ortamında öneri ve mevcut nazım imar planlarının yayımlanmadığı itirazına yönelik; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi web sitesinde bulunan meclis kararları bölümünde ilan askı bildirim tutanağı ve mevcut ve öneri durumlarının yayımlandığı tespit edilmiştir.

3-Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak tesisler hakkındaki yönetmeliğin 17. Maddesinde belirtilen kavşak mesafeleri maddesine uygun olmadığı itirazına yönelik; Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğüne ait 21.01.2021 tarih ve E.327621 sayılı yazısı ile olumlu görüş bildirdiği tespit edilmiştir.

4-5015 sayılı kanunun 8. Maddesinde belirtilen km şartına uyulmadığı itirazına yönelik; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Harita Şube Müdürlüğüne ait 09.10.2020 tarih ve E.18426 sayılı yazısı ve arazide yerinde yapılan incelemede 1km mesafede “Akaryakıt ve LPG istasyonu” bulunmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu alana ait yapılan itirazların açıklanan nedenlerle reddedilmesinin kabulüne,

666 Nolu Karar: limiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 2080 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 numaralı parseller yürürlükteki imar planında” Konut+Ticaret Alanı” olarak planlı alanın “Ticaret Alanı (Oto Galericiler Sitesi)” olarak düzenlenmesine yönelik Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2021 tarih ve 276 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Siverek Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 186 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

667 Nolu Karar : İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 934 ada 2, 3, 4, 5, ve 6 numaralı parseller yürürlükteki imar planında” Konut+Ticaret Alanı” olarak planlı alanın “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2021 tarih ve 277 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Siverek Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 184 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

668 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 1551 ada 7 numaralı parsel yürürlükteki imar planında” Konut+Ticaret Alanı” ve “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2021 tarih ve 278 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Siverek Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 185 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

669 Nolu Karar: İlimiz Akçakale İlçesi Alatlar(Şarkıhırsızat) mahallesi sınırları içerisinde ekli krokide gösterilen121.9 ha alan tarım alanı olduğundan, Hırbetisalim ile Fişenge Mahalleri sınırlarında ekli krokide gösterilen 71.3 ha alan kamp alanına tekabül ettiğinden, bölgedeki olası afet ve göç durumları göz önünde bulundurulduğunda ve alana tahsisli kurumdan olumlu görüş yazısı bulunmadığından dolayı bu amaçlara yönelik alan ihtiyacı bulunacağından, altyapı ve üstyapısı kullanıma hazır bir alan olarak kalması daha doğru olacağından söz konusu alanlara ilişkin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi uygulama yetkilerinin Akçakale Belediyesine verilmesinin reddedilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 17.12.2021 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

670 Nolu Karar : Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

671 Nolu Karar: Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü’nün; Çevre ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü Atık Yönetim Şube Müdürlüğü’nün; Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nün; Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte gerekli düzenlemelerin yapılmasının kabulüne,

672 Nolu Karar : Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat İnsani Yardım Derneği işbirliğinde; yurt içi ve yurt dışında insani yardım, barınma, yetim, dul, mülteci destekleme faaliyetlerinin yanı sıra sosyal aktiviteler ile psiko-sosyal, milli ve manevi değerler eğitimi, dil ve meslek edindirme kursları, madde bağımlılığıyla mücadele faaliyetlerininyapılabilmesi amacıyla gerekli işbirliği protokolünün yapılabilmesi içinSivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına yetki verilmesinin kabulüne,

673 Nolu Karar: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesine göre;

2021 YILI EK ÖDENEK (GİDER)

Bütçe Kodu                                                                                         Bütçe Adı                                                                                                             Tutar

46.63.13.35 01. 1.01.01 5 03.02.06.02                                                Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları                                                                               444.000,00 TL

46.63.13.35 01.01.01.01 5 03.05.01.04                                               Müteahhitlik Hizmetleri                                                                                           2.804.000,00 TL

46.63.13.39 0 .01.01.01 5 03.08.01.04                                                 Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Giderleri                                              500.000,00 TL

46.63.13.35  01.01.01.01  5  03.08.06.01                                            Yol  Bakım ve  Onarım Giderleri                                                                            500.000,00 TL

46.63.13.35 01.01.01.01 5  06.05.07.07                                             Yol  Yapım Giderleri                                                                                                2.500.000,00 TL

TOPLAM :    6.748.000,00 TL

2021 YILI EK ÖDENEK (GELİR)

Bütçe Kodu                                     Bütçe Adı                                                     Tutar

04.01.01.01                            AB’den Alınan Bağış ve Yardımlar                    5.248.000,00 TL

04.02.01.01                             Hazine Yardımı                                                1.500.000,00 TL

TOPLAM :     6.748.000,00 TL

674 Nolu Karar:  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikler çerçevesinde kurumumuzun Kimyager ihtiyacını karşılamak üzere Norm Kadromuzda bulunan 10. derecelik Tahsildar kadrosunun 7. derecelik Kimyager kadrosuna dönüştürülmesinin kabulüne,

 

Karar verilmiştir.

Ocak Ayı Meclis Toplantısı 10/01/2021 'de saat 14.00'de yapılacaktır.

İLGİLİLERE    DUYRULUR

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı