NAZIM İMAR PLANI (HALİLİYE-PAŞABAĞI)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi ada no:6784, parsel no:1'de kayıtlı ve mevcut imar planın Belediye Hizmet Alanı olarak planlı alanın Ticaret Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2021 tarih ve 452 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur.13/12/2021

Eklenme Tarihi: 13.12.2021 14:54

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı