Meclis Toplantısı Hakkında Duyuru

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda Büyükşehir Belediye Meclisi toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir. İlgililere duyurulur.

G Ü N D E M :

1-Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlan Edilmesi

2-İş Birliği Protokolü

3-Suruç Ek Bütçe Tasarısı

4-Yönetmelik Değişikliği

5-Tarımsal Kalkınma Kooperatifi için Yetki Verilmesi

6-Saraybosna Belediyesi ile İşbirliği Protokolü

7-Kadro İptal-İhdas

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edilecek Konular; 

1-İlimiz Eyyübiye Yenice Mahallesi 4502 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi

2-İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi 114 ada 16,17,18, ve 19 parsel nolu taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi

3-İlimiz Eyyübiye Yenice Mahallesi 5927 ada 2 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi

4-İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü (Akbayır)Mahallesi 5836 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi

5-İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi141 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi

6-Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2021 tarih ve 381 sayılı kararıyla onaylanıp ilana çıkarılan İlimiz Haliliye ilçesi Güzelyurt mahallesi 378 ada 6 nolu parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan Değişikliğine ilan-askı sürecinde yapılan itiraz

7-İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi 156 ada 8 parsel numaralı taşınmazın üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı Değişikliği teklifi

8-Şanlıurfa 1.İdare Mahkemesinin 2019/1077 Esas ve 2021/129 sayılı kararı ile İlimiz Birecik İlçesi Mezra mahallesi 31 parsel nolu taşınmaz yönünden iptali kararı

9-İlimiz Karaköprü İlçesi Bölücek Mahallesi 109 ada 2 parsel numaralı taşınmazda üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi

10-İlimiz Eyyübiye İlçesi Eyyüpnebi(Hayatiharrani) mahallesi ada no:2469 parsel no:1 de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi

11-İlimiz Haliliye İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi 4647 ada 3 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi

12-İlimiz Akçakale İlçesi, Ceylanlı Mahallesi 155 ada 1, 2, 3, 4, 14 ve 15 parsel nolu taşınmazlar üzerinde hazırlanmış /1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

13-İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi 1195 ada 7 nolu parsel ve 1200 ada 2,3,4 parsellere yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

14-Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Türkmeydanı Mahallesi 577 ada parsel 3-43-44-45-46-48-49-50-51-52-84 ve 85 nolu taşınmazlara yönelik hazırlanmış İmar Planı Değişikliği teklifi

15-Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi sınırlarında Esnaf Kooperatiflerinin yer taleplerine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi

16-İlimiz Bozova İlçesi Yaslıca Mahallesi 155 ada 18, 19, 20, 21 ve 22 parseller (eski 155 ada 8 parsel) üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi 17-İlimiz Viranşehir İlçesi Köy Yerleşik Alanlarının belirlenmesi 

İhtisas Komisyon Raporları;

* ŞUSKİ GENEL KURULU ; 

Eklenme Tarihi: 10.12.2021 16:32

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı