NAZIM İMAR PLANI (HALİLİYE-DAĞETEĞİ)

      İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği mahallesi 975 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde kayıtlı ve "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlı alanın, doğusunda yer alan Park Alanının bir kısmıyla yer değiştirilmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2021 tarih ve 573 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 09/12/2021

Eklenme Tarihi: 09.12.2021 16:59

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı