NAZIM İMAR PLANI(HALİLİYE-ŞEYHÇOBAN)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Şeyhçoban Mahallesi 564 nolu parselin bir kısmı üzerinde  hazırlanmış Eğitim Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2021 tarih ve 564 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İmar ve  Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 06/12/2021

Eklenme Tarihi: 07.12.2021 09:26

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı