NAZIM İMAR PLANI (HALİLİYE-OSMANBEY)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            İlimiz, Haliliye İlçesi, Osmanbey Mahallesi 323 nolu parsel numaralı taşınmazın yaklaşık 33.185,443m²'lik kısmında "Göbeklitepe Örenyeri otopark, Sosyal Tesis, Ziyaretçi bekleme üniteleri ve Rekreasyon Alanı yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2021 tarih ve 582 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 30/11/2021

Eklenme Tarihi: 01.12.2021 16:51

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı