NAZIM İMAR PALMNI(EYYÜBİYE-BATIKENT)

 İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimz Eyyübiye İlçesi Batıkent Mahallesi  ada no: 497 parsel no:1’de kayıtlı alanda hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2021 tarih ve 565 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım Değişikliği Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 30/11/2021

Eklenme Tarihi: 01.12.2021 15:10

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı