Mahkeme Kararı (Karaköprü-Şenevler)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Şenevler Mahallesi, 3604 ada 8 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yönelik Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin Yürütmenin durdurma istemli İptal davasının 28/04/2021 tarih ve 2020/1148 sayılı Ara Kararında yürütmenin durdurulması kararı ve 16.09.2021 tarih 2021/827K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. Mahkemenin kararı doğrultusunda belirtilen gerekçeler göz önünde bulundurularak yeniden yapılan düzenlemeye ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2021 tarih ve 579 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 29/11/2021

Eklenme Tarihi: 29.11.2021 16:34

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı