NAZIM İMAR PLANI DEĞ. (VİRANŞEHİR)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi, İlçe Merkezi sınırlarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2021 tarih ve 520 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 03/11/2021

Eklenme Tarihi: 04.11.2021 09:12

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı