NAZIM İMAR PLANI(BOZOVA-YASLICA)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Bozova İlçesi Yaslıca Mahallesi Parsel No:1888 ve çevresinde kayıtlı ve mevcut imar planında "Ticaret Alanı ve Otopark" olarak planlı alanın  "Ticaret Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2021 tarih ve 513 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım Değişikliği Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 02/11/2021

Eklenme Tarihi: 02.11.2021 14:11

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı