NAZIM İMAR PLANI(BOZOVA GÖLBAŞI)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi sınırlarında ekli krokide belirtilen alan üzerinde Küçük Sanayi Sitesi(KSS) yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2021 tarih ve 511 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım Değişikliği Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 02/11/2021

Eklenme Tarihi: 02.11.2021 14:10

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı