NAZIM İMAR PLANI(HALİLİYE-KONUKLU)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye  İlçesi Konuklu Mahallesi 0 ada 602 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut imar planında konut alanı olarak Planlı alanının Sağlık Tesisi Alanı(ASM) olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2021 tarih ve 512 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım Değişikliği Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 28/10/2021

Eklenme Tarihi: 28.10.2021 12:34

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı