NAZIM İMAR PLANI(SURUÇ-REMİL)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Suruç İlçesi Remil(Yenişehir) Mahallesinde Mülkiyeti Hazineye ait parsel no:423'te kayıtlı ve yürürlükteki imar planında “Sağlık Alanı” olarak planlı alanın “Eğitim Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2021 tarih ve 512 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım Değişikliği Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 28/10/2021

Eklenme Tarihi: 28.10.2021 12:33

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı