NAZIM İMAR PLANI(SURUÇ-SARAYALTI)

 İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Suruç İlçesi Sarayaltı(Dinlence) Mahallesi ada no:Ada:76 parsel no:38, Ada no:135 parsel no:1, 217 parsellerde kayıtlı ve mevcut nazım imar planında "Resmi Kurum Alanı, Park Alanı ve Belediye Hizmet Alanı" olarak planlı alanın  "Resmi Kurum Alanı, Park Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2021 tarih ve 448 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım Değişikliği Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 28/10/2021

Eklenme Tarihi: 28.10.2021 12:32

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı