Ekim Ayı Meclis Toplantı Kararları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 11.10.2021 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

461 Nolu Karar: İlimiz şehir içi ulaşımın daha konforlu hale gelmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Ulaşım Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
462 Nolu Karar: Kent yaşantısının insanlarda oluşturduğu ruhsal ve sosyal sorunlar ile ilgili konunun incelenmesi için Şanlıurfa Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
463 Nolu Karar: Engelli vatandaşlarımız için cadde ve sokaklarda yapılması gerekenler ile ilgili konunun incelenmesi için Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
464 Nolu Karar: Bıttım bitkisinin (ağacı) ilimizde başta Tektek Dağları olmak üzere yaygınlaştırılması ile ilgili konunun incelenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
465 Nolu Karar: Aile içerisinde oluşan sorunların önlenmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
466 Nolu Karar: Göçlerin nedenleri ve sonuçları ile ilgili konunun incelenmesi için Göç ve Mülteci Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
467 Nolu Karar: Kırsal bölgelerde hayvancılığın geliştirilmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Kırsal Kalkınma Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
468 Nolu Karar: Eğitimli bireyler yetiştirilmesinin önemi ile ilgili konunun incelenmesi için Kültür ve Eğitim Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
469 Nolu Karar: Bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları ile ilgili konunun incelenmesi için Çevre ve Sağlık Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
470 Nolu Karar: Toplumda gençliğin önemi ile ilgili konunun incelenmesi için Gençlik ve Spor Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
471 Nolu Karar: Barajların sağladıkları faydalar ile ilgili konunun incelenmesi için Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
472 Nolu Karar: Göbeklitepe turizminin canlandırılması ile ilgili konunun incelenmesi için Turizm ve Turizm Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
473 Nolu Karar: "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı Bütçe ve Gelir Tarifeleri"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
474 Nolu Karar: "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı Performans Programı"nın, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
475 Nolu Karar: Birim İsim ve Yönetmelik Değişiklikleri ile konunun incelenmesi için Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

476 Nolu Karar: Uluslararası organizasyonlarla ilişkileri geliştirmek için Türkiye Akılı Ulaşım Sistemleri Derneğine (AUS Türkiye) üye olunmasının kabulüne,
477 Nolu Karar: SUKAY Tesis İşletmesinin Devriile konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
478 Nolu Karar: İşbirliği Protokolü ile konunun incelenmesi için Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 12.10.2021 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.


479 Nolu Karar: Göç ve Mülteci Komisyon Raporu’nun Göç ve Uyum Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
480 Nolu Karar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporu’nun Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
481 Nolu Karar: Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu’nun
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
482 Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyon Raporu’nun Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
483 Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon Raporu’nun Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
484 Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
485 Nolu Karar: Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyon Raporu’nun ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne gönderilmesinin kabulüne,
486 Nolu Karar: Kırsal Kalkınma ve Su Kanal Hizmetleri Komisyon Raporu’nun Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 13.10.2021 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.


487 Nolu Karar: Ulaşım Komisyon Raporu’nun Ulaşım Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,
488 Nolu Karar: Turizm ve Tanıtım Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesi nin kabulüne,
489 Nolu Karar: Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
490 Nolu Karar: Kültür ve Eğitim Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 14.10.2021 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.


491 Nolu Karar: Araştırma İnceleme ve Yabancılar Komisyon Raporu’nun Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
492 Nolu Karar: Araştırma İnceleme ve Yabancılar Komisyon Raporu’nun Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
493 Nolu Karar: Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu’nun İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
494 Nolu Karar: Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu’nun İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
495 Nolu Karar: Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının adının Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte geçen Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı olarak düzeltilmesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 21.maddesi gereğince Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmenlikte gerekli düzenlemelerin yapılmasının kabulüne,
496 Nolu Karar: Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının adının Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte geçen Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak düzeltilmesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 21.maddesi gereğince Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmenlikte gerekli düzenlemelerin yapılmasının kabulüne,
497 Nolu Karar: Kültür Turizm Dairesi Başkanlığının adının Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte geçen Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak düzeltilmesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 21.maddesi gereğince Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmenlikte gerekli düzenlemelerin yapılmasının kabulüne,
498 Nolu Karar: Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığının adının Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmelikte geçen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak düzeltilmesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 21.maddesi gereğince Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmenlikte gerekli düzenlemelerin yapılmasının kabulüne,
499 Nolu Karar: Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının adının Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte geçen Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı olarak düzeltilmesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 21.maddesi gereğince Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmenlikte gerekli düzenlemelerin yapılmasının kabulüne,

500 Nolu Karar: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte bulunmayan Göç ve Uyum Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelikte bulunan Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı olarak faaliyet yürütmesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 21.maddesi gereğince Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte gerekli düzenlemelerin yapılmasının kabulüne,

501 Nolu Karar: Göç ve Uyum Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten Göç ve Göçmen Yönetimi Şube Müdürlüğü ile Göç Uyum ve İletişim Şube Müdürlüğünün Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürütmesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 21.maddesi gereğince Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmenlikte gerekli düzenlemelerin yapılmasının kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 15.10.2021 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.


502 Nolu Karar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyemiz arasında düzenlenen protokol ile Hibe edilen 63 ADL 187 plakalı Ford Trucks su tankeri (Arazöz) Kamu hizmetine tahsisine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre haczedilmemesinin kabulüne,
503 Nolu Karar: Büyükşehir Belediyemize tahsisli mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Haliliye İlçesi, Sırrın Mahallesi 5103 ada 1 ve 2 numaralı parselde kayıtlı Su-Kay Park Su Sporları sosyal tesisini bina tesisi, makine, cihaz, teçhizatı ve tüm demirbaşlarının İşletme Devir protokolü çerçevesinde mevcut personelinin de yasal özlük hakları ile birlikte BELTUR
Sosyal Hizmetler Kültür Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne Sosyal Tesislerin İşletmesinin üçüncü Şahıslara devredilmemek şartıyla Devredilmesi/Yenilenmesinin kabulüne,
504 Nolu Karar: Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı olan Tören ve Organizasyon Şube Müdürlüğünün Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürütmesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 21.maddesi gereğince Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmenlikte gerekli düzenlemelerin yapılmasının kabulüne,
505 Nolu Karar: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı olan Bilgi Edinme ve İletişim Şube Müdürlüğünün Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Bağlı olarak faaliyet yürütmesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 21.maddesi gereğince Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmenlikte gerekli düzenlemelerin yapılmasının kabulüne,
506 Nolu Karar: Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı İdari İşler Şube Müdürlüğü isminin Kırsal İdari İşler Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi, Yukarıda maddeler halinde sıralanan değişiklikleri hususunda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 21.maddesi gereğince Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmenlikte gerekli düzenlemelerin yapılmasının kabulüne,
507 Nolu Karar: sosyal farkındalık faaliyetlerinin artırılması, sivil toplum faaliyetlerini etkinleştirebilmesi ve bu faaliyetleri geliştirebilmesi için gerekli işbirliği protokolünün yapılabilmesi amacıyla Sivil Toplum kuruluşları ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına Yetki Verilmesinin kabulüne,
508 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi 3616 ada 7 parsel nolu taşınmazda "Konut Alanı" olarak planlı alanın "İbadet Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2021 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 11.06.2021 tarih ve 107 sayılı karı ile onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliğinin kabulüne,

509 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Yoğunburç Mahallesi parsel no:617'de kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2021 tarih ve 342 sayılı kararı ileonaylanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planının kabulüne,

510 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Konuklu Mahallesi 602 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut imar planında konut alanı olarak planlı alanının Sağlık Tesisi Alanı(ASM) olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan Değişikliğinin kabulüne,

511 Nolu Karar: İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi sınırlarında ekli krokide belirtilenalan üzerinde Küçük Sanayi Sitesi(KSS) yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne,
512 Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi Remil(Yenişehir) Mahallesinde Mülkiyeti Hazineye ait Parsel No:423'te kayıtlı ve yürürlükteki imar planında “Sağlık Alanı” olarak planlı alanın “Eğitim Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım Değişikliğinin kabulüne,
513 Nolu Karar: İlimiz Bozova İlçesi Yaslıca Mahallesi Parsel No:1888 ve çevresinde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
514 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Çamlıyayla) mahallesi 5801 ada 3 parsel nolu taşınmazda kayıtlı ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında KAKS:0,30, TAKS:0.15, Ayrık Nizam 2 Kat yapılaşma koşullarına sahip alanda 7 metre enkesitli yolun kaydırılmasına yönelik hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 21.05.2021 tarih ve 83 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, plan değişikliği dosyasında plan değişikliğinden etkilenen taşınmazlara ilişkin muvafakatname bulunmadığından Plan Değişikliği öncesine dönüştürülerek değiştirilmesinin kabulüne,
515 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Ovabeyli Mahallesi ada no:130 Parsel no:4'te kayıtlı alan üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı yapılması amacıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 09.08.2019 tarih ve 241 sayılı karı ile Onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde; plan notları değiştirilerek onaylanmasının kabulüne,
516 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 2025 ada 2, 3, 4, 10, 11 ve 12 numaralı taşınmazlar üzerinde yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında “Ticaret- Konut Alanı” olarak planlı alanın “Ticaret Alanı(Tarımsal Ürünlerin Satılma/Depolama Alanı)” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
12/07/2021- 10/08/2021 tarihleri arasında ilan askıya çıkarılmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ilan askı sürecinde Vk.Mesut Kaya tarafından itiraz
edilmiştir. Bahse konu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan itiraz doğrultusunda eski haline dönüştürülmesinin kabulüne,
517 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi, Karaköprü (Güllübağ) Mahallesi, 3792 ada 6, 7 ve 8 parsel nolu taşınmazlar üzerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2021 tarih ve 26 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 08.07.2021 tarih ve 124 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde Güneybatı cephesinden (50 metrelik yoldan) 25 metre olan yapı yaklaşma mesafesinin 15 metre olarak değiştirilerek onaylanmasının kabulüne,
518 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesi 405 ada 1 parsel ve çevresi üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği planlama ve şehircilik ilkelerine uymadığından dolayı reddedilmesinin kabulüne,

519 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçe Merkezine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Viranşehir Belediye Meclisinin 06.08.2021 tarih ve 154 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olmayan kısımların uygun olacak şekilde düzenlenmesi ve plan notlarının da düzenlenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasının kabulüne,
520 Nolu Karar: Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi, İlçe Merkezi sınırlarında hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
521 Nolu Karar: Mülkiyeti Gençlik ve Spor İl müdürlüğünde Bulunan 109 ada 18 numaralı parselde kayıtlı olan 11 Nisan Spor Kompleksindeki 1200 m² lik alanda 400 kişilik Amatör evi yapımı için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına, iş ve işlemlerin yürütülmesi için Gençlik ve Spor Daire Başkanına yetki verilmesinin kabulüne,

 

Karar verilmiştir.

Kasım Ayı Meclis Toplantısı 08/11/2021 'de saat 14.00'de yapılacaktır.
İLGİLİLERE DUYRULUR

 

Eklenme Tarihi: 28.10.2021 12:29

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı