NAZIM İMAR PLANI(HALİLİYE-AHMET YESEVİ)

  İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi sınırları kapsamından bulunan 4647 ada 3 parsel nolu taşınmazda kayıtlı ve yürürlükteki imar planında “Konut Alanı” olarak planlı alnın “Kamu Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2021 tarih ve 446 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur.26/10/2021

Eklenme Tarihi: 26.10.2021 14:20

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı