NAZIM İMAR PLANI(BİRECİK-SAHA)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Birecik İlçesi Saha Mahallesi sınırlarında afete maruz kalan alanın imar planına işlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2021 tarih ve 445 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur.25/10/2021

Eklenme Tarihi: 25.10.2021 14:58

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı