UYGULAMA İMAR PLANI (KARAKÖPRÜ-YOĞUNBURÇ)

        İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Yoğunburç Mahallesi parsel no:617'de kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2021 tarih ve 342 sayılı kararı ile onaylanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2021 tarih ve 509 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 21/10/2021

Eklenme Tarihi: 21.10.2021 16:35

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı