NAZIM İMAR PLANI(EYYÜBİYE-YENİCE)

  İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice(Asya) Mahallesi ada no:5927 parsel no:2’de kayıtlı ve mevcut imar planında Üniversite Alanı olarak planlı alanın 55.000 m2'lik kısmının "Eğitim Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklik teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2021 tarih ve 451 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 21/10/2021

Eklenme Tarihi: 21.10.2021 09:44

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı