NAZIM İMAR PLANI(HALİLİYE-ULUBAĞ)

  İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz, Haliliye İlçesi, Ulubağ Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 678 parsel numaralı 202.971,10 m² yüzölçümlü taşımazın 16.000  m²'lik kısmının "Eğitim Alanı" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği  teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2021 tarih ve 450 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 21/10/2021

Eklenme Tarihi: 21.10.2021 09:41

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı