Temmuz-2016 Meclis Kararları

Toplantı Tarihi 18 Temmuz Pazartesi 2016
Toplantı Saati 14:00
Birleşim 5 BİRLEŞİM
İlgili Kurum  
Açıklama

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TEMMUZ-2016 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkan V.  Nihat KILIÇ  Başkanlığında 19.07.2016 tarihinde, 1. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

311  Nolu Karar: Kent merkezinde artan toplu taşıma ihtiyacını karşılamak ve ulaşımı rahatlamak amacıyla Abide-Balıklıgöl-Müze arasında tramvay sisteminin yapımında kullanılmak üzere İlbank A.Ş. den tramvay aracı alımı için 50 Milyon TL, güzergâh yapımı için 50 Milyon TL, Toplam 100 Milyon TL, kredi kullanılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmek üzere konunun Plan ve Bütçe komisyonu ile Ulaşım komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V.Nihat KILIÇ Başkanlığında 20.07.2016 tarihinde, 2. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.
 
312 Nolu Karar : Eyyübiye İlçe Belediyesine, 5393 sayılı yasanın 73.maddesinde her ölçekteki imar planı, parselasyon planı, bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm imar işlemleri ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir, ifadesinde zikredilen hususlar kapsamında imar planları yapma yetkisi hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülecek iş ve işlemleri yapmak üzere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi uygulama yetkisinin Eyyübiye Belediyesine verilmesi hususlarının kabulüne,

313 Nolu Karar : Büyükşehir Belediyemize ait Eyyübiye İlçesi, Yenice Mahallesi 5758 ada, 1 numaralı parsel kayıtlı 20.144,62 m² yüzölçümüne sahip taşınmazı; Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ile Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma merkezi (AMATEM) olarak kullanılması amacıyla Eyyübiye Belediyesi’ne 20 (Yirmi) yıllığına tahsisinin kabulüne,

314 Nolu Karar : Kenya’nın Kuzeydoğu eyaletinin başkenti Garissa kenti ile ekonomik, bilim-teknik, tarım ve kültürel konularda işbirliği yapmak üzere kardeş şehir olunması ve protokol yetkisinin belediye başkanına verilmesi ile ilgili konunun incelenmesi için; Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

315 Nolu Karar : Urfa merkezinde bulunan Necmettin Cevheri (Urfa-Diyarbakır yolu) caddesinde yapımı devam eden dal-geç’lerin yapıldığı yol, günlük olarak bu trafik yoğunluğunu karşılıyor muydu? Bu konuda gerekli ve yeterli çalışma ilgili birimlerce yapıldı mı? Urfada bulunan ilgili STK’lardan bilgi alış-verişi yapıldı mı? gibi sorular ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

316 Nolu Karar : İlimiz Bozova ilçesinde bulunan İNÖNÜ caddesi isminin 15 Temmuz Demokrasi Caddesi olarak değiştirilmesini ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, inceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

317 Nolu Karar : Aligör Mahallesinde Aligör caddesinin karayolları bünyesinde ise karayollarına yaptırılması, karayolları bünyesinde değilse büyükşehir belediyesi tarafından bu caddenin prestijli cadde kapsamına alınması ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,


318 Nolu Karar :    Ülkemizde yaşanan ve tarihe topyekün bir halkın kendi geleceğini kurtarma ve dünyaya Demokrasi dersi verme anlamında önemli olan 15 Temmuz tarihinin hatırlanması-hatırlatılması ve gelecek nesillere aktarılması için bu tarihin isim olarak bir cadde veya bulvara “15 Temmuz” olarak yaşatılması ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

319 Nolu Karar : Yaz mevsiminde baş gösteren sıcaklıklarla beraber Vatandaşların DSİ’ye ait baraj, gölet ve sulama kanallarına girmeleri sonucu boğularak hayatlarını kaybetmeleri ve Sıcak havalarda vatandaşların ölümüne davetiye çıkaran açık devre sulama kanallarına büyükşehir belediyesi tarafından alternatif oluşturacak çalışmalar ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

320 Nolu Karar :  Kayyuma devredilen özel hastanelerin (OSM Hastanesinin) işletmesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınması veya kiralanması ile ilgili gerekli araştırmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

321 Nolu Karar : İlimizde bulunan baraj ve sulama kanallarında kirlenmenin önlenmesi amacıyla yapılması gereken temizlik çalışmalarının araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
       
322 Nolu Karar :  Şanlıurfa’nın Tarihi ve Kültürünü araştırma ve Kent Estetiği Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

323 Nolu Karar Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan Sulama Kanallarında alınacak önlemler ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

324 Nolu Karar   Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanan Organize Sanayi ile Suruç ilçesi arasında Duble Yol yapılması ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

325 Nolu Karar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan Hayvancılık tesislerinin denetlenmesi ve artırılması ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1 nci Başkan V. Nihat KILIÇ Başkanlığında 21.07.2016 tarihinde, 3. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

326 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi Parsel No: 32’de kayıtlı taşınmazın “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

327 Nolu Karar : İlimiz Birecik İlçesi Tüten(Karababa) Mahallesi Parsel No:188’de kayıtlı taşınmazda “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı(250 Baş Besi Hayvancılığı Tesisi)” yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

328 Nolu Karar :  İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi Parselde No: 300’de kayıtlı ve yürürlükteki imar planında “Üniversite Alanı” olarak planlı alanın “Resmi Kurum Alanı (Emniyet Hizmet Alanı)” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,


329 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Kısas Mahallesi Ada No:243 ve Parsel No:1’de kayıtlı, yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlı alanın “Eğitim Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin kabulüne,

330 Nolu Karar : İlimiz Eyyübiye İlçesi Direkli Mahallesi 783 Ada 296 nolu parselde kayıtlı taşınmazda “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Konut ve Sağlık Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

331 Nolu Karar : İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi 126 Ada, 15 nolu parselde “Spor Tesisi Alanı” olarak planlı alanın 2.720 m² si “Çocuk Oyun Alanı”, “Çocuk Oyun Alanı”  olarak planlı alanın da 2.720 m²  si “Spor Tesisi Alanı” olarak düzenlemesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

332 Nolu Karar :   İlimiz Karaköprü İlçesi Ada No: 3626, Parsel No:1, 2, 3 ve 4’te kayıtlı ve yürürlükteki Nazım İmar Planında “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Eğitim Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

333 Nolu Karar :   İlimiz Bozova İlçesi Işınlı Mahallesi 17 ve 20 nolu Parsellerde kayıtlı alan üzerinde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne,

334 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Kepirli Mahallesi 171 nolu parselde "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" amaçlı hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne,

335 Nolu Karar : İlimiz Hilvan İlçesi merkezinden geçen Korçik Deresi ıslah edilmesi ve taşkın koruma sınırına uyulması amaçlı Büyükşehir Belediye Meclisinin18.12.2015 tarih ve 628 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun hazırlanan ve Hilvan Belediye Meclisinin 06.04.2016 tarih ve 10 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

336 Nolu Karar : İlimiz Karaköprü İlçesi Merkez Eski Köy Yerleşim alanı içerisinde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup; alan ile ilgili yeniden yapılan düzenlemelerin kabulüne,

337 Nolu Karar : İlimiz Eyyübiye İlçesi Yamaçaltı Mahallesi sınırlarında bulunan 140 ada, 4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 12.10.2012 tarihli Şanlıurfa İl Özel İdaresi tarafından verilmiş "Akaryakıt ve LPG Otogaz Satış İstasyonu" amaçlı işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunan alanda Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonunun imar planına işlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne,

338 Nolu Karar : Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Beyşakası Mahallesi 199 ada 9-10 parseli de kapsayan alanda onaylı olan Mardin-Akçakale yolu arası revizyon ve ilave imar planına yönelik; Davacı Muazzez KILIÇ tarafından Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinde 2013/3121 ve 2013/3046 Esas Sayılar ile açılan dava, mahkemenin 2016/393 ve 2016/340 Karar Sayıları kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. Mahkemenin kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

339 Nolu Karar : Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2016 tarih ve 115 sayılı kararı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na tahsisinin yapılması uygun görülen, İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi 5102 ada, 6 nolu parselde kayıtlı taşınmaz yürürlükteki İmar Planında Rekreasyon Alanı olarak planlı olup, "Rekreasyon alanı içerisinde toplam inşaat alanı 15.000 m2 'yi, yapı yüksekliği 15 metreyi geçmemesi ve yapılacak yapının parsel sınırına 10 metreden fazla yaklaşmaması kaydıyla söz konusu alanda Bilim Merkezi yapımı" amaçlı imar planı plan notu yazılmasının kabulüne,

340 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi, Sırrın Mahallesi sınırlarında bulunan 54 nolu parsel üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup;Söz konusu parsele ait alanda "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal istasyonu" olarak alınan Meclis Kararının "Akaryakıt Satış İstasyonu" olarak düzenlenmesinin kabulüne,

341 Nolu Karar : İlimiz Siverek İlçe merkezi için hazırlanmış 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.03.2016 tarih ve 125 sayılı karar ile onanmış ve 08.04.2016-08.05.2016 tarihlerinde askıya çıkarılmıştır. Askı sonucu İlave Revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucu Siverek 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı yeniden düzenlendiği şekliyle kabulüne,

342 Nolu Karar :   İlimiz Haliliye İlçesi Hızmalı Mahallesi Ada No: 2457, Parsel No: 1, 2, 3 ve 11’de kayıtlı ve mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak planlı alanın “İbadet Alanı(Cami)” olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2015 tarih ve 564 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

343 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesi Ada No: 17, Parsel No: 5’te kayıtlı ve yürürlükteki imar planında “Kütüphane” olarak planlı alanın, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan başvuru ile;çekme mesafesinin Cengiz Topel Okuluna bitişik olan kısmının kamu yararı göz önüne alınarak beş (5) metreden sıfır (0) metreye çekilmesi için hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

344 Nolu Karar : İlimiz Viranşehir İlçesi Özal Mahallesi Ada no:2098 Parsel no:1’de kayıtlı ve “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Özel Eğitim Alanı” olarak planlanmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.03.2016 tarih ve 148 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

345 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Gülveren Mahallesi 159 Ada 1 nolu Parsel üzerinde “Sosyal Tesis Alanı (öğrenci yurdu)’’ yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

346 Nolu Karar : Karaköprü Belediye Meclisince 02.02.2016 tarih ve 022 sayılı kararı ile onaylanıp tarafımıza onaya sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Dini Tesis ve Pazar Alanı olarak planlanan alanın güneyinden önerilen 10 metrelik taşıt yolunun batıya doğru devamlılığının sağlanması, konut alanlarında yapılaşma koşullarının emsal:1.20, Yençok:30.50 metre olması, yapı yaklaşma mesafelerinin her yönden10 metre olması, plan notlarının bölgede bütünlük sağlaması açısından Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.11.2015 tarih ve 583 sayılı kararı ile onaylanmış Maşuk 1.Etap 1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu Plan notları ile aynı olması koşulları ile değiştirilmesinin kabulüne,

347 Nolu Karar : İlimiz Karaköprü İlçesi Esentepe Mahallesi 3801 Ada 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller üzerinde kayıtlı yürürlükteki Nazım İmar Planında “Resmi Kurum Alanı” olarak planlı alanın “Rekreasyon Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 13.11.2015 tarih ve 563 sayılı karar ile onanmış ve 15.12.2015 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu Nazım İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 31.12.2015 tarih ve [471-21]-9988 sayılı yazı ile itiraz edilmiştir. İmar planı değişikliğine yapılan itiraz tarafımızca değerlendirilmiş olup; itirazın reddedilmesinin kabulüne,


348 Nolu Karar : İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 4308 Ada 2 nolu Parsel, 717, 685 ve 686 nolu Parsellerde kayıtlı alan üzerinde ve yürürlükteki İmar Planında "Sağlık Tesisi Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Park" olarak planlı alanın "Konut Alanı, Sosyo-Kültürel Tesis Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Belediye Hizmet Alanı ve Park" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

349 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Ulubağ Mahallesi 407,408,409,410,451,456,457,458, 460, 461, 462, 599 ve 600 nolu parsellerde kayıtlı ve yürürlükteki Nazım İmar Planında "Akaryakıt İstasyonu, Sağlık Tesisi, Ticaret alanı ve Yol'' olarak planlı alanın "Akaryakıt İstasyonu, Eğitim Alanı ve Ticaret Alanı''  olarak düzenlenmesine ve ada formlarında ve alan dağılımlarında düzeltme yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin kabulüne,

350 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi Ada No: 4440, Parsel No: 8’de kayıtlı, yürürlükteki imar planında Emsal: 1.00, h: 12.50 metre koşullarındaki “Konut Alanı” olarak planlı alanda;“emsal” ve “h” sabit kalmak kaydı ile 35 metre genişliğindeki taşıt yoluna cephesi bulunan taraftan “Asma katlı zemin kat uygulamalarında asma kat yüksekliği, yükseklik dışı ve asma kat inşaat alanı, emsal dışı tutulacaktır” plan notunun eklenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği bölgesel bir bütünlük sağlamayıp parsel bazında yapılmış olması nedeniyle plan değişikliği öncesi durum olan Emsal: 1.00, Yençok: 12.50 metre koşullarındaki “Konut Alanı” olarak ve plan notlarındaki 35 metre genişliğindeki taşıt yoluna cephesi bulunan taraftan “Asma katlı zemin kat uygulamalarında asma kat yüksekliği, yükseklik dışı ve asma kat inşaat alanı, emsal dışı tutulacaktır” plan notunun iptal edilerek; bölgesel yapılaşmada bütünlük açısından Haliliye İlçesi Sırrın ve İmam Bakır Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 20 metre ve üzeri yollara cepheli Emsal:1.00 H:12.50 metre ve Ayrık nizam 4 kat Taks:0.25,  Kaks:1.00 koşullarına sahip konut alanlarından zemin katta yapılacak asma katlı ticaret uygulamalarında asma kat yüksekliği, yükseklik dışı ve asma kat inşaat alanı, emsal dışı tutulmasında Haliliye Belediyesi Meclisine yetki verilmesi ekli ve imzalı pafta dorultusunda değiştirilmesinin kabulüne,
 
351 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi Ada No: 5219, Parsel No: 1’de kayıtlı,yürürlükteki imar planında Ayrık Nizam 4 kat, Taks: 0.25, Kaks: 1.00  koşullarındaki “Konut Alanı” olarak planlı alanda;“emsal” sabit kalmak kaydı ile kat adedinin 10 kat olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesinin 5. bendinin b fıkrasında belirtilen kat artırımlarında uyulması gereken koşulları sağlamadığından komisyonumuzca plan değişikliği öncesi durum olan Ayrık Nizam 4 kat Taks:0,25 Kaks:1,00 koşullarına dönüştürülmesi,
Ayrıca bölgesel yapılaşmada bütünlük açısından Haliliye İlçesi Sırrın ve İmar Bakır Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Emsal:1.00 H:12.50 metre ve Ayrık nizam 4 kat Taks:0.25 Kaks:1.00 koşullarına sahip konut alanlarında emsal (1.00) sabit kalması kaydı ile ada bazında kat adedinin 8 kata kadar (Yençok:24.50 metre ve Taks emsalin kat adedinden çıkan değeri geçemez), ada bazlı uygulamalarda bağımsız birim başına birer araçlık kapalı otopark yapılması durumunda, toplam emsali %10 arttırmak için Haliliye Belediye Meclisine yetki verilmesi ekli ve imzalı pafta doğrultusunda değiştirilmesinin kabulüne,

352 Nolu Karar  İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi Ada No: 753, Parsel No: 11’de kayıtlı, yürürlükteki imar planında Emsal: 1.50, Hmax:36.50 koşullarındaki “Konut Alanı” olarak planlı alanda; mevcut yapılaşma koşulları ve çekme mesafeleri korunarak;  “İmar adasının tek parsel olarak oluşturulduğu adalarda ada bazında tamamı gömülü olmak üzere bağımsız birim başına birer araçlık kapalı otopark yapılması durumunda, toplam emsali %10 arttırmaya ilgili belediye yetkilidir.” Plan notunun eklenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne

353 Nolu Karar : İlimiz Siverek İlçesi Şekerli Mahallesi 234 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,
 
354 Nolu Karar : İlimiz Karaköprü İlçesi Atakent Mahallesi Ada No:1832 ve Ada No:1833’de kayıtlı alan ve çevresinde yürürlükteki Nazım İmar Planında “Konut Alanı”, “Park” ve “Yol” olarak planlı alanın; çevre düzenlemesi yapılarak “Konut Alanı”, “Park” ve “Yol” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1 nci Başkan V. Nihat KILIÇ Başkanlığında 22.07.2016 tarihinde, 4. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

355 Nolu Karar :  Kenya’nın Kuzeydoğu eyaletinin başkenti Garissa kenti ile ekonomik, bilim-teknik, tarım ve kültürel konularda işbirliği yapmak üzere kardeş şehir olunması ve protokol yetkisinin belediye başkanına verilmesinin kabulüne,

356 Nolu Karar : İlimiz Karaköprü İlçesi Maşuk-TOKİ Bölgesi diye tanımlanan alanda “Konutaltı Ticaret Alanı” yapılabilmesi ve bölgede plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla Gapkent Mevzi İmar Planına, Maşuk 1. Etap Uygulama İmar Planının ekli paftada belirtilen plan notlarının eklenmesi amacıyla hazırlanmış 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

357 Nolu Karar : İlimiz Siverek İlçesi Yoğunca Mahallesi Parsel No:183'te kayıtlı alan üzerinde "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Üretim Santrali)" yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

358 Nolu Karar : İlimiz Bozova İlçesi Soğukkuyu Mahallesi 149, 152, 189, 202 nolu Parsellerde kayıtlı alan üzerinde “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” yapımına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.03.2016 tarih ve 149 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne, 

359 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi 422 ada 2 nolu parselde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.05.2016 tarih ve 246sayılı karar ile onanmış ve 16.05.2016 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı sürecinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından itiraz edilmiştir. Bahse konu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itirazların reddedilmesinin kabulüne,

360 Nolu Karar :  İlimiz Haliliye İlçesi Nokta Mahallesi Ada no:115 Parsel no:3'te kayıtlı alan üzerinde "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Üretim Santrali)" yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

361 Nolu Karar : İlimiz Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi 603 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde “Sosyal Tesis Alanı” ve “Park” yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

362 Nolu Karar : İlimiz Eyyübiye İlçesi Kendirci Mahallesi Ada No: 98 Parsel No:16’da kayıtlı ve yürürlükteki imar planında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlı alanın “Özel Koşullu Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1 nci Başkan V. Nihat KILIÇ Başkanlığında 22.07.2016 tarihinde, 5. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

ŞUSKİ GENEL KURUL KARARLARI

22 Nolu Karar : Finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. (bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen “Yerel Yönetimler Altyapı Geliştirme Projesi” kapsamında, Bankanın JICA kaynaklarından temin ettiği ve İdaremize Akçakale, Birecik, Bozova, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir ilçeleri İçme suyu projelerinin yapım işi için kullandırılacak Japon Yeni krediye ilişkin Alt Kredi Anlaşması ve eklerini imzalamaya, Bankanın Danışmanlık, Denetim ve Teknik Hizmet Giderleri Hesap Esasları Yönergesi çerçevesinde belirlenecek giderlerin İdaremizce karşılanması kaydıyla, krediye konu işin denetiminin Banka ve İdaremizce müştereken yapılmasına, İdaremiz su gelirlerinin, Alt Kredi Anlaşması ile kullandırılacak kredinin teminatı olarak gösterilmesine, söz konusu gelirlerin yetmemesi durumunda Banka ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının teminat olarak gösterilmesine, İdaremizce söz konusu projenin yapımından vazgeçilmesi halinde bu konuda yapılan harcamaların Banka ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızdan mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın kesilmesi hususunda Bankaya yetki verilmesine ve konu ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya, her türlü vergi, resim, harç ve giderleri İdaremizce karşılanmak üzere, İdaremiz adına; Bankaca belirlenecek ticari bankanın İdaremiz yöresinde bulunan şubesinde Teminat Hesabı açılması için gerekli belgeleri imzalamaya ve İdaremiz adına su gelirlerinin Teminat Hesabına aktarılmasına, söz konusu Teminat Hesabına Banka lehine 1.sırada ve süresiz olarak rehin tesis edilmesi için gerekli evrakı imzalamaya, su gelirlerinin tahsilâtlarını yapan bankalara İdaremiz gelirlerinin Teminat Hesabına düzenli aktarımının sağlanması için Muvafakatname vermeye ve su gelirlerinin İdaremizce tahsil edilen kısmına ait muhasebe hesapları altında Teminat Hesabına aktarılmak üzere detay hesapların açılmasına, Bu amaca uygun olarak İdareyi borç altına sokabilecek her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya, gösterilen teminatların kredi geri ödemesinde yetersiz kalması halinde, İdaremiz mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkulü Bankaya rehin etmeye ve ipotek vermeye, Krediye teminat gösterilen gelirler kaldırılır veya Veriliş şekli değiştirilirse, krediden kaynaklanacak geri ödemelerin, her ne ad altında olursa olsun, bu gelirlerin yerine konulacak gelir ve menfaatler ile kanun gereğince dağıtılan payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bakılmaksızın tamamından tahsil edilerek yapılması konusunda Bankaya yetki verilmesine, İdarenin her türlü hak ve alacaklarını Bankaya terhin ve temlik etmeye, İdareye ait her türlü ticari işletmeyi Bankaya rehin vermeye, Bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya, İdaremizce Banka’dan Japon Yeni kredi alınmasıyla ilgili Alt Kredi Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri imzalamaya, kredinin teminatı olarak gösterilmesi kabul edilmiş olan su gelirlerinin teminat olarak gösterilmesine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmeye, gösterilen teminatların yetersiz kalması halinde diğer borçlandırıcı işlemleri yapmaya ve Teminat Hesabı oluşturulması, Kredinin Kullanılması ve kredi için her türü iş ve işlemleri yapmaya ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Hamdi US’a yetki verilmesinin kabulüne,

23 Nolu Karar :  Finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından karşılanacak ve İller Bankası A.Ş. (İLBANK) tarafından yürütülecek “Yerel Yönetimler Altyapı Geliştirme Projesi” kapsamında, İLBANK’ın JICA kaynaklarından temin ettiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı olan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’ne Akçakale, Birecik, Bozova, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir İlçeleri içme suyu projeleri için kullandıracağı 301.500.000.00TL-(üçyüzbirmilyonbeşyüzbinTL) tutarındaki alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya, Banka ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nce müşterek borçlu ve müteselsil kefil olunan Alt Kredi Anlaşması ile kullandırılacak kredinin teminatı olarak gösterilmesine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı olan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’nce söz konusu projenin yapımından vazgeçilmesi halinde bu konuda yapılan harcamaların Banka ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızdan mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın kesilmesi hususunda Bankaya yetki verilmesine ve konu ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya, Belediyenin her türlü hak ve alacaklarını Bankaya terhin ve temlik etmeye, Belediyeye ait her türlü ticari işletmeyi Bankaya rehin vermeye, Bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı olan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’nce Banka’dan Japon Yeni kredi alınmasıyla ilgili Alt Kredi Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya ve kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile yapmaya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ’ye yetki verilmesinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

Ağustos   Ay’ı  Meclis Toplantısı 08/08/2016 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

İLGİLİLERE    DUYRULUR

 

 

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı