Eylül-2016 Meclis Kararları

 

Toplantı Tarihi 19 Eylül Pazartesi 2016
Toplantı Saati 14:00
Birleşim 5 BİRLEŞİM
İlgili Kurum  
Açıklama

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
EYLÜL-2016 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ    Başkanlığında 19.09.2016 tarihinde, 1. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri tarafından verilen soru önergeleri okunup oylanarak gündeme alındı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ Başkanlığında 20.09.2016 tarihinde, 2. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.
 
407 Nolu Karar:
Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonu tarafından hazırlanan Halil İbrahim YILDIRIM isminin Hilvan Gençlik Merkezine verilmesi ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

408 Nolu Karar : Karaköprü ilçesi Karşıyaka ve Ali Baba Mahalle sınırları içerisinde bulunan  Şahabettin Harput Cadde isminin “Şht. Mustafa DİREKLİ Caddesi”, Viranşehir İlçesi Eyyüpnebi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan  Vali Şahabettin Harput Cadde isminin ise “Eyüpnebi Caddesi” olarak değişmesinin kabulüne,

409 Nolu Karar : Kadın Erkek Eşitliği ve Aile Komisyonu tarafından hazırlanan Kadın Kültür Merkezlerindeki eğitici kadro ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

410 Nolu Karar : Kültür ve Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan  Bilgi evleri ve Okuma  Salonları ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

411 Nolu Karar : Kültür ve Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan Bilgi evleri ve Okuma  Salonları ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

412 Nolu Karar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan Şehir Merkezinde yapılan Hayvancılığın taşınması ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

413 Nolu Karar : Turizm ve Tanıtım Komisyonu tarafından hazırlanan Viranşehir sınırlarında bulunan Tarihi eserlerin tahrip edilmesi ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

414 Nolu Karar :  Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanan Dal- Geç’lerin durumu ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

415 Nolu Karar : Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanan TEDES’in (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi)uygulamaya konulabilmesi için yapılması gerekenler ile ilgili   raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

416 Nolu Karar : Şanlıurfa’nın Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonu tarafından hazırlanan Özel Teşebbüsler tarafından yapılan binaların kentin estetik yapısına uygun olması ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,
       
417 Nolu Karar : Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan Açıkta Satılan Gıdaların Denetlenmesi ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

418 Nolu Karar : Sosyal Hizmetler Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan Engellilere Yönelik faaliyetlerin araştırılması ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

419 Nolu Karar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan Kurban Kesim yerlerinin düzenlenmesi ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V.Nihat KILIÇ Başkanlığında 21.09.2016 tarihinde, 3. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.
 
420 Nolu Karar : Garissa Valisi sayın Dr. Nathif J. ADAM ilimize ziyareti esnasında talep ettiği yetimhanenin ilgili mevzuatlar çerçevesinde Garissa kentinde yapılması veya yaptırılması için üçüncü kamu-özel kuruluşları ile müşterek protokoller yapılarak belediye bütçesinden harcama yapılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmek üzere konunun Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

421 Nolu Karar : İlimiz Siverek İlçesi Dönemeç Mahallesine ait planın ilgili İlçe Belediyelerinde ve Mahalle Muhtarlığında da ilan edilmesi koşuluyla, Siverek İlçesi Dönemeç Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

422 Nolu Karar : İlimiz Viranşehir İlçesi Yolbilen Mahallesi 277 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde ve yürürlükteki İmar Planında “Kamu Hizmet Alanı” olarak planlı taşınmazın, “Terminal Alanı ve Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin reddedilmesinin kabulüne,

423 Nolu Karar : İlimiz Bozova İlçesi, Karapınar Mahallesi sınırlarında bulunan 93 ve 335 nolu parseller üzerinde "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu" yapılması amaçlı hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

424 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Örencik Mahallesi 350, 351 ve 422 nolu parseller üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ziyaretçi Karşılama Merkezi, Canlandırma Merkezi ve Otopark Alanı” olarak kullanılmak üzere “Kültürel Tesis Alanı” olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

425 Nolu Karar :Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlimiz Eyyübiye İlçesi Akçamescit Mahallesi 391 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde “Küçük Sanayi Alanı (Briketçiler Sitesi)” olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

426 Nolu Karar : Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.07.2016 tarih ve 341 sayılı karar ile onaylanan ve 05.08.2016 tarihinde Büyükşehir Belediye ve Siverek Belediyesinde askıya çıkarılan İlimiz Siverek İlçe Merkezi için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planında komisyon raporu doğrultusunda uygun görülmeyen ve uygun görülen değişikliklerin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1 nci Başkan V. Nihat KILIÇ Başkanlığında 22.09.2016 tarihinde, 4. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

427 Nolu Karar : İlimiz sınırları içerisinde bulunan Şuayip şehri olarak bilinen antik kentin çevre düzenlemelerinin kentimizin tarihi dokusuna uygun bir şekilde yapılması ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Şanlıurfa Tarihi ve Kültürünü araştırma ve Kent Estetiği Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

428 Nolu Karar : İlimiz genelinde yapılan tarım faaliyetlerinin daha verimli olması amacıyla toprak verimliliğinin değerlendirilmesinden sonra ürün ekilmesi ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

429 Nolu Karar : İlimizde bulunan çocuk esirgeme yurtlarında kalan çocukların barınma, beslenme, sağlık, eğitim, giyim vs. gibi genel temel ihtiyaçları ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

430 Nolu Karar :İlimiz sınırları içerisinde belediyelerin bünyesinde bulunan merkez mahallelerde ve kırsal mahallelerde yapılacak olan köy kültür evleri, taziye evleri ve muhtarlıkların kentin estetik dokusuna uygun bir şekilde inşa edilmesi ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Şanlıurfa Tarihi ve Kültürünü araştırma ve Kent Estetiği Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

431 Nolu Karar : Kamuda ve özel sektörde çalışan kadınların karşılaştıkları zorluklar ve çözüm yolları ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Kadın Erkek Eşitliği ve Aile Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

432 Nolu Karar : İlimiz genelinde bulunan Sosyal Tesislerde gençlerimize yönelik yapılan çalışmalar ve havuzlarda gençlerimize yönelik yapılan hizmetler ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

433 Nolu Karar : İlimiz genelinde trafik radar noktalarının tespiti amacıyla konulan tabela levha yerlerinin sürücüler tarafından daha iyi bilinmesi amacıyla gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

434 Nolu Karar : Şanlıurfa il ve ilçeler dahilinde vefat sonucu cenaze defin, mezarlık, gasil işlemleri ve cenaze naklinin nasıl yapıldığı ayrıca mezarlıkların bakım ve kullanımları ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

435 Nolu Karar :İlimiz Bozova İlçesi Kırmızıpınar Mahallesi Ada no:106 Parsel no:27’de kayıtlı ve “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Özel Eğitim Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2016 tarih ve 249 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,


436 Nolu Karar : İlimiz Eyyübiye İlçesi Zeynep Mahallesi Ada no: 129 Parsel no:2’ de kayıtlı ve yürürlükteki imar planında “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (100 Büyükbaş Besicilik Tesisi)” olarak planlı alanın 11.000 m2 lik planlı kısmının “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Mısır Kurutma ve Ham Pamuk, Çiğit Ayırma Tesisi)” olarak Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2015 tarih ve 594 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

437 Nolu Karar : İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi 101 Ada, 1,2 ve 3 nolu Parseller ile Hancığaz Mahallesi 135 Ada 3 nolu Parselde kayıtlı alanın "Fidanlık Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış Nazım Ve Uygulama İmar Planlarına Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğünün yapmış oluğu itirazlar incelenmiş olup buna göre; söz konusu bölgenin çevresinin 1.sınıf tarım alanlarından oluşması ve arazi tahsisi yapılan kurumların söz konusu bölgede inşaat çalışmasını tamamlayıp hizmete geçmesi durumunda bölgenin çekim merkezi oluşturacağından, tarım alanlarının korunması amacıyla yapılan itirazlar reddedilmesinin kabulüne,

438 Nolu Karar : İlimiz Halfeti İlçesi Argaç Mahallesi 187 nolu parselin "Mezarlık Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçeli Uygulama İmar Plan teklifinin kabulüne,

439 Nolu Karar : İlimiz Merkez Kamberiye Mahallesi 5388 ada 1 sayılı parselde 03.09.2013 tarih ve 88 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan plan değişikliği, Şanlıurfa 1.idare mahkemesine 2013/2949 esas no ile açılan davada, mahkemenin 2016/653 sayılı kararı ile dava konusu işlem iptal edilmiş olup; alanın mahkeme kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planında ‘Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’ olarak düzenlenmesinin kabulüne,

440 Nolu Karar : İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi 2257 ada, 1 nolu parselde kayıtlı ve yürürlükteki imar planında “Kültür-Sağlık ve Yönetim Alanı” olarak planlı alanın “Özel Eğitim, Kültür ve Sağlık Tesisi Alanı ” yapımına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2016 tarih ve 77 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

441 Nolu Karar : İlimiz Eyyübiye İlçesi Yanıkçöğür Mahallesi parsel no:251'de kayıtlı alan üzerinde "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Üretim Santrali)" yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

442 Nolu Karar : İlimiz Viranşehir İlçesi Defterdar Mahallesi ada no:113 parsel no:1'de kayıtlı alan üzerinde "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Üretim Santrali)" yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

443 Nolu Karar : İlimiz Karaköprü İlçesi Akpıyar Mahallesi sınırlarında bulunan 2938 nolu adanın Kuzey kesiminde "Konut Alanı" olarak planlı alanın "Park Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.07.2015 tarih ve 402 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,
 
444 Nolu Karar :  İlimiz Haliliye İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Ada No: 2138, Parsel No: 18’de kayıtlı ve mevcut imar planında TAKS:0,35 KAKS 1,75, Ayrık Nizam 5 Kat olarak planlı alanın TAKS:0,25, KAKS 1,75 Ayrık Nizam 7 Kat olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

445 Nolu Karar :  İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi 96 nolu Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda, "Bitişik Nizam (B-2) İki Katlı Taks:0,50 Kaks:1.00 koşullarında Konut Alanı, Yeşil Alan ve Yol" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

446 Nolu Karar : İlimiz Halfeti İlçesi Karaotlak Mahallesi parsel no:376'da kayıtlı alan üzerinde "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Üretim Santrali)" yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1 nci Başkan V. Nihat KILIÇ Başkanlığında 23.09.2016 tarihinde, 5. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

447 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesi Ada no: 581, Parsel no:16 da kayıtlı ve mevcut imar planında Taks:0,35 Kaks:2,45 Ayrık Nizam 7 Kat olarak planlı alanın yapılaşma koşulların değiştirilmeksizin alanın kuzeybatı kenarından geçen kadastral yoldan ihdas edilerek; arka bahçe çekme mesafesi 3.5 metre, ön bahçe çekme mesafesi 5 metre ve yan bahçe çekme mesafeleri 3 metre olacak şekilde "konut alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

448 Nolu Karar : Garissa kenti için yetim, öksüz ve kimsesizlerin barınabileceği bir misafirhanenin ilgili mevzuatlar çerçevesinde Garissa kentinde yapılması veya yaptırılması için üçüncü kamu-özel kuruluşları ile müşterek protokoller yapılarak belediye bütçesinden harcama yapılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ayrıca misafirhanenin fiziki, kültürel ve sosyal konularda Büyükşehir Belediyemiz tarafından desteklenmesinin kabulüne,
449 Nolu Karar : Mülkiyeti TOKİ’ye ait Viranşehir İlçesi, Eyüpnebi Mahallesi 132 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı 22.904,613 m² yüzölçümlü taşınmaz mal üzerinde bulunan 2 katlı Eyüpnebi Sabır Misafirhanesindeki 23 odalı, 5 Dükkan, 1 Mutfak, 1 Restaurant, Müştemilatı ve mevcut demirbaşları ile birlikte İl Müftülüğünün Yatılı Kur’an Kursu olarak tahsis edilmesi yönündeki görüşleri doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisinin kabulüne

450 Nolu Karar : Abide-Balıklıgöl-Müze arasında yapımı planlanan tramvay fizibilite çalışmalarında bulunmak üzere 08-22 Ekim 2016 tarihleri arasında ekteki program doğrultusunda Fransa-İspanya-İtalya ülkelerine gitmek üzere Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyon üyeleri Metin ÇADIRCI, Yusuf ÖZKUL, Yakup YILDIZ, Mahmut GÜNDOĞDU, Mehmet YÜZÜCÜ, Cumali KARAVAR, Nihat KILIÇ, Esra GÜLER ASLAN, İbrahim ACIOĞLU ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Kamil Nazım KANKILIÇ, Ulaşım Daire Başkanı M. Can HALLAÇ’ın görevlendirilmesinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

Ekim   Ay’ı  Meclis Toplantısı 10/10/2016 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

İLGİLİLERE    DUYRULUR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı