Nazım İmar Planı Değ. (SİVEREK-GÜLABİBEY)

İ     L     A     N

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlimiz Siverek İlçesi Gülabibey Mahallesi 1362 ada 3, 4, 5 ve 6 parsel numaralı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Gelişme Konut Alanı” ve “Ticaret-Konut Alanı” olarak planlı taşınmazların “İbadet Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2021 tarih ve 345 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 14/10/2021

Eklenme Tarihi: 14.10.2021 15:02

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı