NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI-(HALİLİYE-KAMBERİYE)

  İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Kamberiye Mahallesi Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2021 tarih ve 454 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 08/10/2021

Eklenme Tarihi: 08.10.2021 16:08

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı