Nazım İmar Planı Değ. (Haliliye-Sırrın)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi 4439 ada 35 ve 36 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde, yürürlükteki imar planında "Ticari Rekreasyon Alanı " olarak planlı alanın "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2021 tarih ve 458 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 07/10/2021

Eklenme Tarihi: 08.10.2021 10:18

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı