Nazım İmar Planı Değişikliği (Karaköprü-Yedikuyu)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            İlimiz Karaköprü İlçesi Yedikuyu Mahallesi 428 ada 2 ve 4 parsel numaralı taşınmaz üzerinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı " ve "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu" olarak planlı alana yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2021 tarih ve 460 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 01/10/2021

Eklenme Tarihi: 05.10.2021 09:56

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı