Ekim Ayı Meclis Kararları

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 13.09.2021 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

404 Nolu Karar: Tarihi Süreç İçinde Çevre ve Kent Estetiğinin Gelişimi ile ilgili konunun incelenmesi için Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonuna Havale
edilmesinin kabulüne,
405 Nolu Karar: Kültürel yozlaşmanın önlenmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Kültür ve Eğitim Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
406 Nolu Karar: Turizmin etkileri ile ilgili konunun incelenmesi için Turizm ve Tanıtım Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
407 Nolu Karar: Asfaltlama çalışmalarının önemi ile ilgili konunun incelenmesi için Ulaşım Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
408 Nolu Karar: Gençlerin üniversiteye geçiş dönemlerinde karşılaştıkları sorunlar ile ilgili konunun incelenmesi için Gençlik ve Spor Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
409 Nolu Karar: Engelli vatandaşlarımızın kazanmış olduğu haklar ile ilgili konunun incelenmesi için Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna Havale
edilmesinin kabulüne,
410 Nolu Karar: Kırsal alana yönelik hizmet veren ve çalışmalar yapan başlıca kurum ve kuruluşlar ile ilgili konunun incelenmesi için Kırsal Kalkınma ve Su Kanal Hizmetleri
Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
411 Nolu Karar: Sulamanın genel faydaları ile ilgili konunun incelenmesi için Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
412 Nolu Karar: Suriyeli vatandaşların ilimize etkileri ile ilgili konunun incelenmesi için Göç ve Mülteci Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
413 Nolu Karar: İsot yetiştiriciliği ile ilgili konunun incelenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
414 Nolu Karar: Çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Çevre ve Sağlık Komisyonuna Havale edilmesinin kabulüne,
415 Nolu Karar: Okula yeni başlayan çocukların karşılaştıkları sorunlar ile ilgili konunun incelenmesi için Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna Havale edilmesinin
kabulüne,
416 Nolu Karar: Harran İlçesi Bellitaş Mahallesinde bulunan küme evlere isim verilmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Araştırma ve İnceleme Komisyonuna Havale edilmesinin
kabulüne,
417 Nolu Karar: Harran İlçesi Arın Mahallesinde bulunan küme evlere isim verilmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Araştırma ve İnceleme Komisyonuna Havale edilmesinin
kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 14.09.2021 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

418 Nolu Karar: mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Ahmet Bahçıvan İş Merkezi olarak bilinen taşınmazdaki Alt Zemin Kat 10 No’lu dükkanın, Emlak Gelir Veznesi olarak
kullanılmak üzere, Haliliye Belediye Başkanlığı’na bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına tahsis edilmesinin kabulüne,
419 Nolu Karar: Akçakale İlçesindeki, yapımı tamamlanan Akçakale Mesire alanı içerisindeki ekli kroki ve Projesindeki belirtilen Düğün Alanının yılık 10.000,00-TL bedelle
25(Yirmibeş) yıllığına Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BELTUR Sosyal Hizmetler Kültür Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine işletmesinin devredilmesinin kabulüne,
420 Nolu Karar: 90 Nolu Osmanbey Hattı ÖHO Gelir Desteği ilgili konunun incelenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
421 Nolu Karar: Şanlıurfa merkez ile Çamlıdere - Karaali arasında toplu taşıma hattı, 2 adet araç ile 120 ay süreli, güzergahının Ulaşım Daire Başkanlığı kontrolünde özel sektör
tarafından işletilmesi için hat kiralama yöntemiyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale edilmesinin kabulüne,
422 Nolu Karar: Kredi talebi ilgili konunun incelenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
423 Nolu Karar: Kredi tahsisi ilgili konunun incelenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
424 Nolu Karar: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik ile ilgili konunun incelenmesi için konunun Araştırma ve
İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
425 Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “Dolu-Boş Kadro Değişikliği” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için
Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında
15.09.2021 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.
426 Nolu Karar: Abide ile Sırrın bölgesine hizmet veren Özel Halk Otobüslerinin yukarıda belirtilen gün ve saat aralıklarında taşıdığı yolcu sayısı kadar gelir desteğinin verilmesinin
kabulüne,
427 Nolu Karar: OSB’ye Hamsu götürme hizmeti işi için 40.000.000,00 TL (Kırk milyon) kredi kullanılması, İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapılması ve her türlü
bürokratik iş işlemi yapmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza yetki verilmesinin kabulüne,
428 Nolu Karar: Hilvan Katı Atık Transfer İstasyonu hayat geçirilmesi için proje bütçesi olan 6.724.820,00 TL kredinin belediyemize tahsisi İLBANKA.Ş. Genel Müdürlüğü ile
sözleşme yapılması ve her türlü bürokratik iş işlemi yapmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza yetki verilmesinin kabulüne,

429 Nolu Karar: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyon Raporu’nun Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
430 Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
431 Nolu Karar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporu’nun Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
432 Nolu Karar: Göç ve Mülteci Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
433 Nolu Karar: Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyon Raporu’nun ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne gönderilmesinin kabulüne,
434 Nolu Karar: Kırsal Kalkınma ve Su Kanal Hizmetleri Komisyon Raporu’nun Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
435 Nolu Karar: Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin Kabulüne,
436 Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyon Raporu’nun Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
437 Nolu Karar: Ulaşım Komisyon Raporu’nun Ulaşım Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 16.09.2021 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.


438 Nolu Karar: Turizm ve Tanıtım Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
439 Nolu Karar: Kültür ve Eğitim Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
440 Nolu Karar: Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyon
Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 13.08.2021 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.


441 Nolu Karar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak son zamanlarda ülkemizin karşı karşıya kaldığı orman yangınları ile sel afetlerinin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi ve
afetlerden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi içinsöz konusu yardım kampanyasına5393 sayılı Belediye kanununu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu hükümleri gereğince 250.000 (İki yüz Elli Bin) TL destek verilmesinin kabulüne,
442 Nolu Karar: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliğindeki değişikliklerin
revize edilmesi ve Belediyemiz Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte
değişikliklerin yapılmasının kabulüne,

443 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Batıkent Mahallesi 388, 389, 390 parseller ile çevresinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin
11.06.2021 tarih ve 200 sayılı kararıyla uygun görülmüş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,
444 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi ada no:494 parsel no:1'de hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 11.06.2021 tarih ve 198 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,
445 Nolu Karar: İlimiz Birecik İlçesi Saha Mahallesi sınırlarında afete maruz kalan alanın imar planına işlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin
kabulüne,
446 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi sınırları kapsamından bulunan 4647 ada 3 parsel nolu taşınmazda kayıtlı ve yürürlükteki imar planında “Konut
Alanı” olarak planlı alnın “Kamu Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
447 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü ilçesi Karaköprü Mahallesi ada no:3637, 3264 ve çevresinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
448 Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi Sarayaltı(Dinlence) Mahallesi ada no:Ada:76 parsel no:38, Ada no:135 parsel no:1, 217 parsellerde kayıtlı ve mevcut nazım imar planında "Resmi
Kurum Alanı, Park Alanı ve Belediye Hizmet Alanı" olarak planlı alanın "Resmi Kurum Alanı, Park Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Plan Değişikliğinin kabulüne,
449 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Eyyüpnebi(Hayatiharrani) mahallesi ada no:2469 parsel no:1 de kayıtlı ve mevcut imar planında Eğitim Alanı ve Yol olarak planlı alanın Park,
Yol ve Konut Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesinde belirtilen plan değişikliklerinde uyulması gereken hususlara uymadığından reddedilmesinin kabulüne,
450 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi, Ulubağ Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 678 parsel numaralı 202.971,10 m² yüzölçümlü taşımazın 16.000 m²'lik kısmının "Eğitim
Alanı" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,
451 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice(Asya) Mahallesi ada no:5927 parsel no:2’de kayıtlı ve mevcut imar planında Üniversite Alanı olarak planlı alanın 55.000 m2’lik kısmının
Eğitim Alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,
452 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi ada no:6784, parsel no:1’de kayıtlı ve mevcut imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlı alanın Ticaret Alanı olarak
düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,
453 Nolu Karar: Haliliye İlçesi Karşıyaka Mahallesi İçme suyu Arıtma Tesisi civarındaki 25 metrelik mevcuttaki İmar yolları çok fazla yarmalardan ve Orman ağaçlarının çok olduğu
bölgelerden geçmesinden dolayı yol güzergahlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,

454 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Plan Değişikliğinin kabulüne,
455 Nolu Karar: İlimiz Ceylanpınar İlçe merkezinin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar
Planının kabulüne,
456 Nolu Karar: Siverek 3.Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/477 Esas sayılı kamulaştırmasız el atma davası doğrultusunda İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 591 ada 11 ve 51
parsel numaralı taşınmazlar ve çevresine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
457 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 5297 ada 2 parsel numaralı taşınmaz üzerinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Üniversite" alanı olarak
planlı alanın bir kısmının "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
458 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi 4439 ada 35 ve 36 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Rekreasyon Alanı "
olarak planlı alanın "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
459 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi Hacıömer Mahallesi 205 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında “Gelişme Konut Alanı” ve
“Ticaret-Konut Alanı” olarak planlı alanın “Gelişme Konut Alanı”,“Ticaret-Konut Alanı” ve “Yol” olarak değiştirilmesine yönelik Siverek Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 57
sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde plan notlarına “ İmar planı değişikliği sınırı içinde yol, park gibi kamu alanlarında kalan kısımlar bila bedel
terk edilecektir” hükmü eklenip değiştirilerek onaylanmasının kabulüne,
460 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Yedikuyu Mahallesi 428 ada 2 ve 4 parsel numaralı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı " ve
"Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu" olarak planlı alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,


Karar verilmiştir.
Ekim Ayı Meclis Toplantısı 11/10/2021 'de saat 14.00'de yapılacaktır.
İLGİLİLERE DUYRULUR

Eklenme Tarihi: 29.09.2021 11:15

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı