NAZIM İMAR PLANI (KEŞ-SİVEREK)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Siverek İlçesi Keş Mahallesi parsel no:65'de kayıtlı taşınmaz üzerinde Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerji Santrali) yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklif Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2020 tarih ve 483 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 14/09/2021

Eklenme Tarihi: 14.09.2021 14:54

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı