NAZIM İMAR PLANI (HALİLİYE-AHMET YESEVİ)

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi sınırı kapsamında hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2021 tarih ve 378 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 13/09/2021

Eklenme Tarihi: 13.09.2021 16:49

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı