NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ( ATATÜRK-HALİLİYE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Şanlıurfa Kent Merkezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamındaki Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Atatürk Mahallesi, 34 ada, 2 ve 3 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurunun 26.04.2021 tarih ve 6186 sayılı görüşü ve Bakanlığımız Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 23.03.2021 tarihli ve 2021/06-10 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

2634 sayılı Kanun uyarınca Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelik”in 15.madesinde yer alan hüküm doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 27/08/2021

Eklenme Tarihi: 27.08.2021 10:26

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı