Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (Eyyübiye-Beyşakası)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            İlimiz, Eyyübiye İlçesi Beyşakası Mahallesi sınırlarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2020 tarih ve 33 sayılı kararı ve Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.05.2021 tarih ve 6225 sayılı kararı ile uygun görülen Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2021 tarih ve 344 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 06/08/2021

Eklenme Tarihi: 06.08.2021 14:42

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı