Kırsal Yaşam ve Tarım Müzesi Çiftçi Eğitim Merkezi

ÇARMELİK KERVANSARAYI
KIRSAL YAŞAM VE TARIM MÜZESİ ÇİFTÇİ EĞİTİM MERKEZİ

Bozova ilçesinin Büyükhan Köyü'nde bulunan Çarmelik Kervansarayının kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Fakat plan ve inşa tarzına bakılarak kervansarayın Osmanlı Dönemi'nde yapılmış olduğu söylenebilir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Suruç'tan yola çıkıp batıya doğru 2 saat yol kat ettikten sonra bu kervansaraya vardığını ve kervansarayın dört (çar) hükümdar (melik) tarafından yaptırıldığı için bu ismi aldığını yazar. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Restore edilen kervansaray Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz tarafından 2019 yılında Kırsal Yaşam Tarım Müzesi ve Çiftçi Eğitim Merkezi olarak turizme kazandırılmıştır.

Foto Galeri


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı