NAZIM İMAR PLANI (KARŞIYAKA-BİRECİK)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Birecik İlçesi Karşıyaka Mahallesi sınırlarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2021 tarih ve 126 sayılı kararıyla onaylanıp askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine yapılan itirazlar doğrultusunda yeniden düzenlenmiş 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2021 tarih ve 339 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 16/07/2021

Eklenme Tarihi: 16.07.2021 17:15

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı