NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI (CUMHURİYET-CEYLANPINAR)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Ceylanpınar İlçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında Ceylanpınar Gümrük Kapısı ve bağlantı yolunun yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2021 tarih ve 317 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 16/07/2021

Eklenme Tarihi: 16.07.2021 17:08

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı