NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(KIZLAR-KARAKÖPRÜ)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Kızlar Mahallesi sınırlarında 5 Nisan 2015 tarihli ve 29317 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak 02.03.2015 tarih ve 2015/7385 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Dinamit Deposu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” olarak ilan edilen alanda hazırlananmış 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2021 tarih ve 340 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 16/07/2021

Eklenme Tarihi: 16.07.2021 17:07

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı