NAZIM İMAR PLANI (AKÇAMESCİT-EYYÜBİYE)

    İ     L     A     N

        BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Eyyübiye İlçesi Akçamescit Mahallesi 219 ada 1 parsel, 311 parsel nolu taşınmazlarda hazırlanmış  1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2021 tarih ve 338 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 16/07/2021

Eklenme Tarihi: 16.07.2021 17:05

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı