NAZIM İMAR PLANI (YENİCE-EYYÜBİYE)

  İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice(Asya) Mahallesinde ''Konut Alanı'' olarak planlı 741 numaralı parsel ve çevresinde kayıtlı alanın ''Eğitim Tesisi'' olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinin 2021/715 Kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu alan mahkeme kararı doğrultusunda alanın "Eğitim Alanı ve Park Alanı" olarak düzenlenmesi amacıyla hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2021 tarih ve 336 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 16/07/2021

Eklenme Tarihi: 16.07.2021 17:03

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı