NAZIM İMAR PLANI (SURUÇ-ALİGÖR)

  İ     L     A     N

 

         BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Suruç İlçesi Aligör(11 Nisan) Mahallesi parsel no:95, 132 ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2021 tarih ve 260 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 16/07/2021

Eklenme Tarihi: 16.07.2021 12:06

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı