Nazım İmar Planı Değ. (Siverek-Camikebir)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 2080 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 numaralı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında “Ticaret-Konut Alanı” olarak planlı alanın “Ticaret Alanı(Otogalericiler)” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2021 tarih ve 276 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 12/07/2021

 

Eklenme Tarihi: 13.07.2021 09:00

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı