Nazım İmar Planı Değ. (Siverek-Camikebir)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 2025 ada 2, 3, 4, 10, 11 ve 12 numaralı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında “Ticaret-Konut Alanı” olarak planlı alanın “Ticaret Alanı(Tarımsal Ürünlerin Satılma/Depolama Alanı)”olarak  değiştirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2021 tarih ve 75 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 12/07/2021

Eklenme Tarihi: 13.07.2021 08:50

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı