Temmuz Ayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı Hakkında

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Meclis salonunda Büyükşehir Belediye Meclisi toplanarak,

 

yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

İlgililere duyurulur.

G Ü N D E M :
1- Daire Başkanlığı Kurulması
2- Satış için Encümene Yetki verilmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edilecek Konular;

1- İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Çamlıyayla) mahallesi 5801 ada 3 parsel nolu taşınmazda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi.
2- İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Doğukent) Mahallesi 3332 ada 3,4,5,6,7 ve 8 parsel nolu taşınmazlarda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi.
3- İlimiz Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi 473, 474, 486, 487 ada nolu taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi.
4- İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi 534 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 parsel nolu taşınmazlarda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi.
5- İlimiz Haliliye İlçesi Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanında hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği.
6- İlimiz Suruç İlçesi Sarayaltı (Dinlence) Mahallesi ada no:Ada:76 parsel no:38, Ada no:135 parsel no:1, 217 parsel nolu taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi.
7- İlimiz Eyyübiye İlçesi Eyyünebi (Hayatiharrani) mahallesi ada no:2469 parsel no:1’de kayıtlı taşınmazda hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi.
8- İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 5414 ada 1 nolu parselde kayırlı alan üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi.
9- İlimiz Siverek İlçesi Gülabibey Mahallesi 107 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Şanlıurfa 2.İdare Mahkemesinin 13.11.2020 tarih ve 2020/1047 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanmış 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği talebi.
10- İlimiz Eyyübiye İlçesi Batıkent Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi.
11- İlimiz Karaköprü İlçesi, Karaköprü (Çamlıyayla) Mahallesi, 3530 ada 4 parsel ve 5832 ada 2,3,4,5,6,7 parsel nolu taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi.

İhtisas Komisyon Raporları;

ŞUSKİ GENEL KURULU ;

 

Eklenme Tarihi: 12.07.2021 14:34

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı