Ekim-2016 Meclis Kararları

Toplantı Tarihi 10 Ekim Pazartesi 2016
Toplantı Saati 14:00
Birleşim 5 BİRLEŞİM
İlgili Kurum  
Açıklama  

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
EKİM-2016 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ    Başkanlığında 10.10.2016 tarihinde, 1. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

451 Nolu Karar: Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulan Uluslar arası  Toplu Taşımacılık Birliğine (UITP) üye olunmasının kabulüne,
     
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 2. Başkan V. Sait KAYA  Başkanlığında 11.10.2016 tarihinde, 2. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.
 
452 Nolu Karar: Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan UNESCO merkezinde verilmesi planlanan yemek için ismi yazılı  şahısların  görev pasaportları almaları ayrıca bu etkinlik için görevli gidecek heyetin pasaport bedelleri, yurtdışı harcı, pul giderler v.s. ulaşım, konaklama, yeme-içme, verilecek yemeğin bedeli, salon kirası, organizasyon firmalarıyla yapılacak işlerin bedeli, basılı evrak, harcırah v.s masraflarının ödenmesinin kabulüne,

453 Nolu Karar : Necmettin Cevheri Caddesi ile Emniyet caddesinin kesiştiği köprülü kavşağa “15 TEMMUZ DEMOKRASİ KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI” isminin verilmesi, Necmettin Cevheri Caddesi ile Necip fazıl Kısakürek Caddesinin kesiştiği köprülü kavşağa “15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI” isimlerinin verilmesi hususunun görüşülmek üzere konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

454 Nolu Karar : Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2016 tarih ve 115 numaralı kararı ile “Bilim Evi” yapılması üzere 30 yıllığına Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’a tahsisin iptali,  Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesi 5102 ada ve 6 numaralı parsel olarak kayıtlı 51.402,68 m² yüzölçümüne sahip, imar planında rekreasyon alanı olarak görülen söz konusu taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Bilim Merkezi Projesi’ne uygulama alanı olarak ayrılmasının kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 2. Başkan V. Sait KAYA  Başkanlığında 12.10.2016 tarihinde, 3. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

455 Nolu Karar : İlimiz genelinde engelli vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olan Su’yun indirimli olarak karşılanması ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sosyal Hizmetler Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

456 Nolu Karar : İlimizde bulunan tarihi ve turistik yerlerin envanterlerinin çıkarılması ve Belediyemizin bu yerler ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Turizm ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

457 Nolu Karar : İlimizde bulunan şoför okullarının eğitim alanlarının trafiğin daha az olduğu bir yere taşınması  ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

458 Nolu Karar : İlimizde tüm Belediyelerde çalışan kadın personellerin sayıları ve çalışma koşulları ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Kadın Erkek Eşitliği ve Aile Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

459 Nolu Karar : İlimiz genelinde okulları kapanan mağdur öğrenciler için Belediyemizin dernek, sivil toplum kuruluşları, iş adamları vs. ile birlikte yaptığı ve yapacağı yardımlar ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Kültür ve Eğitim Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

460 Nolu Karar :İlimizde özellikle geceleri yüksek sesle müzik yapılması çevre sağlığı ve mekanların uyumsuzluğu nedeniyle halkımızı rahatsız etmesi ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

461 Nolu Karar :İlimizde ticari taksi çalıştıranların aynı renk ve en az 5 yaşında araç kullanmaları ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

462 Nolu Karar : İlimiz sınırları içerisinde geçen derelerden temiz su akıtılması ile ilgili projelerin hangi aşamada olduğu, gelişmenin sağlanmama sebebinin araştırılması ve projelerin takibi ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Baraj Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme  Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

463 Nolu Karar : Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize İlimizi, Eyyübiye İlçesi, Yenice Mahallesi, 4501 ada 1 numaralı parselde kaydı bulunan Yeni Hayvan Pazarındaki daha önce Belediyemiz adına 4913974 abone numarası ile Serbest Resmi Abone gurubunda ve özel trafo kapsamında faturalandırılmakta olan trafo yerinin TEDAŞ’a tahsis edilmesi ve aboneliğin Eyyübiye Belediye Başkanlığı adına yapılmasının kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 2. Başkan V.Sait KAYA  Başkanlığında 13.10.2016 tarihinde, 4. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.
 
464 Nolu Karar : Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanan Aligör caddesi ile ilgili çalışmaların yapılması ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

465 Nolu Karar : Araştırma İnceleme ve Yabancılar Komisyonu tarafından hazırlanan Süleymaniye Mahallesindeki inşaat malzemeleri satan işyerlerinin taşınması ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

466 Nolu Karar : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan İsot kurutma faaliyetlerinin Belediye bünyesinde yapılması ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

467 Nolu Karar : Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan boğulma vakaları ile ilgili yapılan çalışmalar ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

468 Nolu Karar : Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan  İlimiz genelindeki cenaze hizmetleri ile ilgili  raporun  İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,   

469 Nolu Karar : Kültür ve Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan Bilgi evleri ve okuma salonlarında personellerin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olması ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

470 Nolu Karar : Şanlıurfa’nın Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonu tarafından hazırlanan Köy Kültür evleri ve taziye evleri,ve muhtarlıkların estetik dokuya uygun olarak yapılması ile ilgili   raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

471 Nolu Karar : İlimiz Karaköprü İlçesi Maşuk-TOKİ Bölgesi diye tanımlanan alanda “Konutaltı Ticaret Alanı” yapılabilmesi ve bölgede plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla Gapkent Mevzi İmar Planına, Maşuk 1. Etap Uygulama İmar Planının ilan askı sürecinde yapılan 13 adet itirazla ilgili olarak Karaköprü Belediye Meclisinin 05.10.2016 tarih ve 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 sayılı kararları doğrultusunda 13 adet itirazın reddedilmesinin kabulüne,

472 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi 828 Ada 5 nolu Parselde kayıtlı ve yürürlükteki İmar Planında Ayrık Nizam 4 kat Taks: 0,30 Kaks:1,20 koşullarında “Konut Alanı” olarak planlı parselin, “İbadet Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2015 tarih ve 624 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı Değişikliği teklifinde yoldan çekme mesafesinin 5 metre olması koşulu ile değiştirilerek onaylanmasının kabulüne,

473 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi 5571 Ada 1, 12 ve 13 nolu parseller üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 243 sayılı kararıyla "Kültürel Tesis" olarak planlanan alanın "Sosyal Tesis Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

474 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi Ada No: 3736 Parsel No: 5'te kayıtlı ve yürürlükteki İmar Planında Emsal: 1,00 Yençok. 12,50 koşullarında “Konut Alanı” olarak planlı alanın mevcut yapılaşma koşullarının aynı kalması; asma katlı zemin kat uygulamalarında, asma kat yüksekliği, yükseklik dışı ve asma kat inşaat alanı, emsal dışı tutulur” plan notunun eklenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
475 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi Ada No: 3736 Parsel No: 4'te kayıtlı ve yürürlükteki İmar Planında Emsal: 1,00 Yençok.12,50 koşullarında “Konut Alanı” olarak planlı alanın mevcut yapılaşma koşullarının aynı kalması; asma katlı zemin kat uygulamalarında, asma kat yüksekliği, yükseklik dışı ve asma kat inşaat alanı, emsal dışı tutulur” plan notunun eklenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
476 Nolu Karar : İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 4136, 4259, 4374 nolu adalarda kayıtlı ve yürürlükteki imar planında "Konut Alanı" olarak planlı alanın "Eğitim Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

477 Nolu Karar : İlimiz Karaköprü İlçesi Güllübağ Mahallesi Ada No: 3533 Parsel No: 6’da kayıtlı taşınmaz mevcut imar planında Kuzeyde bulunan 17 metrelik yoldan cephe almaktadır. Yapılaşma koşulları korunarak hem Kuzeyde bulunan 17 metrelik yoldan hem de Güneybatıda bulunan 17 metrelik  yoldan cephe almasına yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde Karaköprü İmar Planında  bulunan üçgen işaretinin plan lejantı veya notlarında tanımlı olmaması nedeniyle söz konusu parselin her iki 17 metrelik yoldan cephe alabileceği ve Karaköprü plan notlarının 6. maddesine göre bu yollara bakan yapıların zemin katında 4 metre yüksekliğinde ticaret yapılabilir hükmü bulunduğundan, söz konusu plan değişikliği teklifinde, planda önerilen cephe işaretinin iptal edilmesi, alanın ayrık nizam 5 kat Taks: 0.30 Kaks: 1.50 koşullarında konut alanı olarak değiştirilmesinin kabulüne,

478 Nolu Karar :  İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi 4434 Ada 1 nolu Parsel üzerinde Konut Alanı olarak planlı alanın "Sosyal Tesis Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.04.2016 tarih ve 204 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

479 Nolu Karar : İlimiz Karaköprü İlçesi Karşıyaka Mahallesi Parsel No: 1632 ve çevresinde yürürlükteki nazım imar planında “Otopark” olarak planlı alanın “Sağlık Tesisi Alanı (Aile Sağlığı Merkezi)” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 2. Başkan V.Sait KAYA  Başkanlığında 17.10.2016 tarihinde, 5. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

480 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Yenişehir Mahallesi Ada No: 83 Parsel No: 117 ve 118’de Abide Kavşağı yanı İmam Hatip Lisesi önü ve çevresinde kaldırım düzenlenmesine yönelik hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

481 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Şenocak Mahallesi ada no: 145 Parsel no: 9'da kayıtlı alan üzerinde “Enerji Üretim Alanı (Biyokütle Enerji Üretim Santrali)” yapımına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.06.2016 tarih ve 290 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

482 Nolu Karar :  İlimiz Eyyübiye İlçesi Akçamescit Mahallesi Ada no: 164 Parsel no: 1'de kayıtlı alan üzerinde ve yürürlükteki Nazım İmar Planında "Konut Alanı" olarak planlı alanın "Sağlık Tesisi Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

483 Nolu Karar :İlimiz Bozova İlçesi Şanlıurfa-Adıyaman 50 m’lik Karayolunun kamulaştırma hattına çekilmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

484 Nolu Karar : İlimiz Suruç İlçesi, Yolcular Mahallesi, Boztarla Mevkii 283 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonunun" imar planına işlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 196 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış ve Suruç Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 46 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

485 Nolu Karar : İlimiz Karaköprü İlçesi Korukezen Mahallesi 501 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde "Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı" olarak planlı alanın 5000 m2 lik kısmının "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu" olarak değiştirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2016 tarih ve 128 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını Değişikliğine uygun olarak hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 071 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi daha önceden Şanlıurfa İl Genel Meclisi tarafından 04.12.2013 tarih ve 620 sayılı kararı ile onaylanan planda geçen "250 Büyükbaş Hayvancılık Ahır ve Besi Çiftliği" ibaresinin eklenerek değiştirilmesinin kabulüne,
 
486 Nolu Karar :  İlimiz, Karaköprü İlçesi, Lüleci Mahallesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 12.05.2016 tarih ve 255 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onanmış ve 24.06.2016 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu Nazım İmar Planına askı sürecinde Hasan AĞAMOLLA tarafından 08.08.2016 tarih ve 3477 sayılı itiraz dilekçesi ile itiraz edilmiştir. İtiraz konusu alan planlama alanı sınırının dışında kaldığından dolayı yapılan itiraz reddedilmesinin kabulüne,

487 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi, Dağeteği Mahallesi Cumhuriyet Parkının Kuzeydoğu Bölgesine yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

488 Nolu Karar :  İlimiz Eyyübiye İlçesi Kaleboynu Mahallesi sınırlarında bulunan Eyüp Peygamber Makamının batısında kalan alanda hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
 
489 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Aşağı İçkara Mahallesi merkezi ile ilgili hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde; planlanması önerilen alan en yakın köy yerleşik alanı olan Aşağı İçkara yerleşik alanına 3.32 km uzaklıkta olup alanda yerleşik alan bulunmadığından ve alanda herhangi bir yapıya rastlanmadığından, söz konusu alanın –köy imar planları- kapsamında değerlendirilmesinin doğru olmayacağı anlaşılmış olup imar planı teklifi reddedilmesinin kabulüne,

490 Nolu Karar : İlimiz, Karaköprü İlçesi, Köksüren Mahallesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 15.04.2016 tarih ve 197 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanmış ve 25.05.2016 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu Nazım İmar Planına askı sürecinde Hacı ÇİFTÇİ tarafından 02.06.2016 tarih ve 2633 sayılı itiraz dilekçesi ile itiraz edilmiştir. Söz konusu itiraz doğrultusunda hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

Kasım   Ay’ı  Meclis Toplantısı 14/11/2016 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

İLGİLİLERE    DUYRULUR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı