NAZIM İMAR PLANI(EYYÜBİYE-OSMANLI)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Eyyübiye İlçesi Osmanlı(Yenice) Mahallesi ada no:5757 parsel no:1’de hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2021 tarih ve 261sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 09/07/2021

Eklenme Tarihi: 09.07.2021 14:36

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı