Kasım-2016 Meclis Kararları

 

Toplantı Tarihi 14 Kasım Pazartesi 2016
Toplantı Saati 14:00
Birleşim 5 BİRLEŞİM
İlgili Kurum  
Açıklama

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
KASIM-2016 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye  Başkanı  Nihat ÇİFTÇİ Başkanlığında 14.11.2016 tarihinde, 1. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

491 Nolu Karar: 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun ilgili maddeleri uyarınca tüzel kişiliği olan bir kamu kuruluşu olarak kurulan ve dönem başkanlığını Kırşehir Belediyesi’nin üstlendiği T.C. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne ilimizdeki jeotermal kaynakların turizm, tarım, ekonomi gibi nominal sektörlere kazandırılması konularında işbirliği yapmak üzere üye olunmasının kabulüne,

492 Nolu Karar: 2017 yılı için Büyükşehir Belediyesi’nin vektör mücadelesine ayıracağı 15 Milyon TL’lik ödeneğin; %30’unun ilçenin yüz ölçümü, %70’inin ilçe nüfuslarına göre ilçe belediyelerine aktarılması, gerekli denetimlerin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ve konu ile ilgili İlçe Belediyeleri ile Protokol yapma yetkisinin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına verilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ Başkanlığında 15.11.2016 tarihinde, 2. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

493 Nolu Karar:  İlimizde çocukların karşılaştıkları problemlerin belirlenmesi ve maruz kaldıkları ihmallerin önlenmesi amacıyla bir çalışma yapılarak meclisimize sunulması için konunun Kadın Erkek Eşitliği ve Aile Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

494 Nolu Karar: İlimiz genelinde yetiştirilen pamuğun Türkiye ortalamasındaki yerinin araştırılması ve pamuğun daha kaliteli üretilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

495 Nolu Karar: Engelli kişilerin kendine yeterli bir birey olarak yetişmesi için tüm olanakları kullanabilmesi ve Engelli bireyi olan ailelerin bireyin tüm haklarından yararlanabilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,


496 Nolu Karar: Bozova ilçesinde bulunan Çarmelik kervansarayının bakım ve onarım çalışmaların kentimizin estetik dokusuna uygun olarak yapılıp yapılmadığının araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Şanlıurfa Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,


497 Nolu Karar:   Karacadağ kayak merkezine sosyal tesis yapılması, pistin yenilenmesi ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Kültür ve Eğitim Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,


498 Nolu Karar: İlimiz merkez ve Karaköprü ilçelerinde bulunan kanallarda kent estetiği ve turizmi açısından su akıtılması ile ilgili gerekli çalışmaların yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,


499 Nolu Karar: Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Paşabağı Mahallesi 4094- ada, 1.parselde bulunan Kapalı Yüzme Havuzu, Hamidiye mahallesi 83.ada 138.parselde bulunan Hamidiye Spor Salonu, Paşabağı mahallesi 114.ada, 3.parselde bulunan Engelliler Koordinasyon Merkezi kafeteryalarının ve Gölbaşı mahallesi 755.ada 99.Parselde bulunan 9-11-13 numaralı sosyal tesislerin işletmek üzere personel, temizlik vb. giderler kendilerine ait olmak kaydıyla 4 (Dört) yıl süreyle Bel-tur Sosyal Hizmetler Kültür Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,


500 Nolu Karar: Güzel Evim projesinin hayat geçirilmesi için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına yetki verilmesi  ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

501 Nolu Karar: Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Turizm Zabıtası ve diğer Şube Müdürlüklerinde işlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için 20 adet 2 tekerlekli Motor ve 10 adet üç tekerlekli Elektrikli Ginger araç alınması ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

502 Nolu Karar: İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Afet Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AFKOM) Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili gerekli incelemenin yapılması için konunun Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

503 Nolu Karar: Troleybüs sisteminin yapımında kullanılmak üzere İlbank A.Ş. den Troleybüs aracı alımı için 50 Milyon TL, güzergah yapımı için 50 Milyon TL, Toplam 100 Milyon TL, kredi kullanılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

504 Nolu Karar: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Sırrın Mahallesi 5103 ada 1 ve 2 numaralı parselde kayıtlı Su-Kay Park Su Sporları Sosyal Tesisinin, bina tesisi, makine, cihaz, teçhizatı ve tüm demirbaşlarının Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BELTUR Sosyal Hizmetler Kültür Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

505 Nolu Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Haliliye İlçesi, Bamyasuyu Mahallesi 2970 ada 1 numaralı parselde kayıtlı bulunan taşınmazların 15(onbeş) yıllığına Büyükşehir Belediye iştiraki olan BELSAN İmar İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş. BELTAŞ İmar San. A.Ş. ve BELTUR Sos.Hiz.Kült.Tur.San. ve Tic.A.Ş.’lerine hizmet binası olarak kullanılmak üzere tahsisi edilmesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

506 Nolu Karar: "Akçakale Belediyesi 2017 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

507 Nolu Karar: "Birecik Belediyesi 2017 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,


508 Nolu Karar: "Bozova Belediyesi 2017 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,


509 Nolu Karar: "Ceylanpınar Belediyesi 2017 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

510 Nolu Karar: "Eyyübiye Belediyesi 2017 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,


511 Nolu Karar: "Halfeti Belediyesi 2017 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

512 Nolu Karar: "Haliliye Belediyesi 2017 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

513 Nolu Karar: "Harran Belediyesi 2017 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

514 Nolu Karar: "Hilvan Belediyesi 2017 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

515 Nolu Karar: "Karaköprü Belediyesi 2017 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

516 Nolu Karar: "Siverek Belediyesi 2017 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

517 Nolu Karar: "Suruç Belediyesi 2017 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

518 Nolu Karar: "2017 yılı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifeleri, Performans Programı ve Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

519 Nolu Karar: "Viranşehir Belediyesi 2017 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

520 Nolu Karar: "ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün 2017 Performans Programı ve 2017 Yılı Yatırım Programı’nın, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 521 Nolu Karar: “ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı Bütçesi”nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

522 Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan Ek Bütçe’nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

523 Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan “Halfeti Atıksu Arıtma tesisi ve Kollektör Hattı Kesin Projesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 2. Başkan V. Sait KAYA  Başkanlığında 16.11.2016 tarihinde, 3. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.
 
524 Nolu Karar
:  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Ceylanpınar İlçesi, Muratlı Mahallesi 231 ada 14 numaralı parselde kayıtlı bulunan 67.835,00 m² yüzölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmazın; Komşu sınırımızdaki savaş sebebi ile oluşan mülteci-sığınmacıların yoğunlaşan iltica ve sığınma talepleri ve “Açık Kapı Politikası” ile artan barınma ve diğer temel ihtiyaçların karşılanması kullanılmak üzere Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) 3 yıllığına tahsis edilmesinin kabulüne,

525 Nolu Karar: Necmettin Cevheri Caddesi ile Emniyet caddesinin kesiştiği köprülü kavşağa “15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı” isminin verilmesi, Necmettin Cevheri caddesi ile Necip Fazıl Kısakürek Caddesinin kesiştiği köprülü kavşağa “15 Temmuz Şehitleri Köprülü Kavşağı” isimlerinin verilmesinin kabulüne,

526 Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

527 Nolu Karar: Kadın Erkek Eşitliği ve Aile Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

528 Nolu Karar : Şanlıurfa Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 17.11.2016 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış   her hangi bir karar alınmamıştır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 18.11.2016 tarihinde, 5. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

529 Nolu Karar : İlimiz Eyyübiye İlçesi Beyşakası Mahallesi sınırlarında bulunan 199 Ada 9-10 nolu Parselleri kapsayan alanda, onaylı Mardin-Akçakale Yolu Arası Revizyon ve İlave İmar Planına yönelik; Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesine 2013/3121 ve 2013/3046 Esas Sayılar ile açılan dava, mahkemenin 2016/393 ve 2016/340 Karar Sayıları kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir. Mahkemenin kararı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi; Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2016 tarih ve 338 sayılı kararı ile ilana çıkarılmıştır. Söz konusu Nazım İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde Yaşar DOŞ, Suat İRİ ve Ahmet İRİADAM tarafından 09.09.2016 tarih ve 3885-4482 sayılı dilekçe ile itiraz edilmiştir. Söz konusu Nazım İmar Planına yapılan itirazların  reddedilmesinin kabulüne,

530 Nolu Karar : İlimiz Karaköprü  İlçesi, Akbayır Mah. Batıkent Karaköprü Mahalleleri sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 tarih ve 99 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06.09.2016 tarih ve 082 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyemize onama yetkisi verilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

531 Nolu Karar : İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait alan için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 tarih ve 405 sayılı kararı ile ilana çıkarılmıştır. Söz konusu Nazım ve Uygulama  İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde; Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 03.10.2016 tarih ve 754-647 sayılı yazı ve Şanlıurfa İl Müftülüğü tarafından 30.09.2016 tarih ve 800-997 sayılı yazı ile itiraz edilmiştir. Söz konusu itirazlar doğrultusunda hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

532 Nolu Karar : İlimiz, Karaköprü İlçesi, Yukarı Göbekli Mahallesine yönelik hazırlanmış 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı 12.05.2016 tarih ve 258 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onanmış ve 24.06.2016 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu Nazım İmar Planına askı sürecinde Hüseyin AKGÖBEK tarafından 19.07.2016 tarih ve 3200 sayılı sayılı dilekçe ile itiraz edilmiştir. Söz konusu Nazım İmar Planına yapılan itiraz reddedilmesinin kabulüne,
533 Nolu Karar :İlimiz Karaköprü İlçesi Çankaya Mahallesi Ada No:2732 Parsel No:13’de kayıtlı taşınmazın mevcut durumunda 2 adet yapı kütlesi olduğu A blok yapı kütlesinin Özel Sağlık Tesis(tıp merkezi) olarak ruhsata bağlandığı, A bloktaki tıp merkezinin çatı katı ilavesiyle ilave kat talebi, kamu yararı, özel sağlık hizmetlerinin arttırılması ve teşviki arttırmak amacıyla mevcut yapının TAKS'ı korunarak Zemin+4 kat iken Zemin+5 kat olması, verilen özel sağlık ruhsatının iptal edilip konut ruhsatı talep etmesi durumunda verilen ilave katın iptal edilerek Zemin+5 kat iken Zemin+4 kat olarak uygulanması, B blok yapı kütlesinin ise TAKS’ı ve kat adeti korunarak ruhsata bağlandığı şekliyle korunmasına yönelik, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi şehircilik ve planlama ilkelerine uymadığından plan değişikliği öncesi durum olan ayrık nizam 5 kat Taks:0.35 Kaks:1.75 koşullarında konut altı ticaret alanı olarak değiştirilerek onaylanmasının kabulüne,

534 Nolu Karar : İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi 168 ada 2 nolu parselde Kamu Hizmet Alanı (Adli Tıp Kurumu) yapımına yönelik, hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

535 Nolu Karar : İlimiz Eyyübiye İlçesi Külünçe Mahallesi 125 ada 1 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde “Tarımsal ve Hayvansal Tesis Alanı” yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne,

536 Nolu Karar : İlimiz İlimiz Haliliye İlçesi Osmanbey Mahallesi parsel no:104,106 ve 234'de kayıtlı alan üzerinde "Spor Tesisi (Hipodrom Alanı)" yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne,

537 Nolu Karar : İlimiz Suruç İlçesi Onbirnisan (Aligör) Mahallesi 789 nolu Parsel ve çevresinde bulunan  alanların kuzeyinden geçen 10 metrelik yolun kaldırılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 19.11.2016 tarihinde, 6. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.
 
538 Nolu Karar : Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Paşabağı Mahallesi 4094- ada, 1 nolu parselde bulunan Kapalı Yüzme Havuzu kafeteryası, Hamidiye mahallesi 83 ada 138 parselde bulunan Hamidiye Spor Salonu kafeteryası, Paşabağı mahallesi 114 ada, 3 parselde bulunan Engelliler Koordinasyon Merkezi kafeteryası ve Gölbaşı mahallesi 755 ada 99 Parselde bulunan 9-11-13 numaralı sosyal tesislerin işletmek üzere personel, temizlik vb. giderler kendilerine ait olmak kaydıyla 4 (Dört) yıl süreyle Bel-tur Sosyal Hizmetler Kültür Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketine devredilmesinin kabulüne,

539 Nolu Karar : Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlimiz Haliliye İlçesi, Sırrın Mahallesi 5103 ada 1 ve 2 numaralı parselde kayıtlı Su-Kay Park Su Sporları Sosyal Tesisinin,  personel, güvenlik, temizlik, bakım, elektrik, su, telefon, vs. tüm giderler, kendilerine ait olmak kaydıyla 5 (beş) yıl süre ile yıllık 1.000,00-(bin) TL bedelle, bina tesisi, makine, cihaz, teçhizatı ve tüm demirbaşlarının, Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BELTUR Sosyal Hizmetler Kültür Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesinin kabulüne,

540 Nolu Karar : Güzel Evim projesinin hayata geçirilmesi için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına yetki verilmesinin kabulüne,

541 Nolu Karar : Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Turizm Zabıtası ve diğer Şube Müdürlüklerinde işlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için 20 adet 2 tekerlekli Motor ve 10 adet üç tekerlekli Elektrikli Ginger araç alınması, iş ve işlemler için Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yetki verilmesinin kabulüne,

542 Nolu Karar : İtfaiye Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Afet Acil Durum koordinasyon Merkezi (AFKOM) Çalışma Usül ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin kabulüne,
 
543 Nolu Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Haliliye İlçesi, Bamyasuyu Mahallesi 2970 ada 1 numaralı parselde kayıtlı bulunan taşınmazların 15(onbeş) yıllığına Büyükşehir Belediye iştiraki olan BELSAN İmar İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş. BELTAŞ İmar San. A.Ş. ve BELTUR Sos.Hiz.Kült.Tur.San. ve Tic.A.Ş.’lerine hizmet binası olarak kullanılmak üzere tahsisi edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V.Nhat KILIÇ  Başkanlığında 20.11.2016 tarihinde, 7. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

544 Nolu Karar:Akçakale Belediyesi’nin  2017 Mali Yılı Bütçesinin 80.000.000,00.-TL’lik Gider, 80.000.000,00.-TL’lik Gelirden oluştuğu tespit edilmiş olup; komisyonumuzca da uygun görülen Akçakale Belediyesinin 2017 Mali yılı Bütçe tasarısının kabulüne,

545 Nolu Karar Bozova Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Bütçesinin 26.619.200,00.-TL’lik Gider, 26.619.200,00.-TL’lik Gelirden oluştuğu tespit edilmiş olup; komisyonumuzca da uygun görülen  Bozova Belediyesinin 2017 Mali yılı Bütçesinin kabulüne,

546 Nolu Karar: Birecik Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Bütçesinin 34.000.000,00.-TL’lik Gider, 34.000.000,00.-TL’lik Gelirden oluştuğu tespit edilmiş olup; komisyonumuzca da uygun görülen  Birecik Belediyesinin 2017 Mali yılı Bütçesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V.Nhat KILIÇ  Başkanlığında 21.11.2016 tarihinde, 8. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.
            
547 Nolu Karar: Ceylanpınar Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Bütçesinin 50.000.000,00.-TL’lik Gider, 50.000.000,00.-TL’lik Gelirden oluştuğu tespit edilmiş olup; komisyonumuzca da uygun görülen  Ceylanpınar Belediyesinin 2017 Mali yılı Bütçesinin kabulüne,

548 Nolu Karar: Eyyübiye Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Bütçesinin 140.500.000,00.-TL’lik Gider, 140.500.000,00.-TL’lik Gelirden oluştuğu tespit edilmiş olup; komisyonumuzca da uygun görülen  Eyyübiye Belediyesinin 2017 Mali yılı Bütçe tasarısının kabulüne,

549 Nolu Karar: Halfeti Belediyesi’nin  2017 Mali Yılı Bütçesinin 26.084.120,70.-TL’lik Gider, 26.084.120,70.-TL’lik Gelirden oluştuğu tespit edilmiş olup; komisyonumuzca da uygun görülen  Halfeti Belediyesinin 2017 Mali yılı Bütçe tasarısının kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V.Nhat KILIÇ  Başkanlığında 22.11.2016 tarihinde, 9. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

550 Nolu Karar: Haliliye Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesinin 168.100.000,00.-TL’lik Gider, 168.100.000,00.-TL’lik Gelirden oluştuğu tespit edilmiş olup; komisyonumuzca da uygun görülen  Haliliye Belediyesinin 2017 Mali yılı Bütçe tasarısının kabulüne,

551 Nolu Karar:Harran Belediyesi  2017 Mali Yılı Bütçesinin 64.007.972,00.-TL’lik Gider, 64.007.972,00.-TL’lik Gelirden oluştuğu tespit edilmiş olup; komisyonumuzca da uygun görülen  Harran Belediyesinin 2017 Mali yılı Bütçe tasarısının kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V.Nhat KILIÇ  Başkanlığında 23.11.2016 tarihinde, 10. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

552 Nolu Karar: Troleybüs sisteminin yapımında kullanılmak üzere İlbank A.Ş. den Troleybüs aracı alımı için 50 Milyon TL, güzergâh yapımı için 50 Milyon TL, Toplam 100 Milyon TL, kredi kullanılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne,

553 Nolu Karar: Hilvan Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesinin 21.000.000,00.-TL’lik Gider, 21.000.000,00.-TL’lik Gelirden oluştuğu tespit edilmiş olup; komisyonumuzca da uygun görülen  Hilvan Belediyesinin 2017 Mali yılı Bütçe tasarısının kabulüne,

554 Nolu Karar: Karaköprü Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesinin 118.435.800,00.-TL’lik Gider, 118.435.800,00.-TL’lik Gelirden oluştuğu tespit edilmiş olup; komisyonumuzca da uygun görülen Karaköprü Belediyesinin 2017 Mali yılı Bütçe tasarısının kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V.Nhat KILIÇ  Başkanlığında 24.11.2016 tarihinde, 11. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

555 Nolu Karar: Siverek Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesinin 132.681.000,00.-TL’lik Gider, 132.681.000,00.-TL’lik Gelirden oluştuğu tespit edilmiş olup; komisyonumuzca da uygun görülen  Siverek Belediyesinin 2017 Mali yılı Bütçe tasarısının kabulüne,

556 Nolu Karar: Suruç Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesinin 30.030.787,00.-TL’lik Gider, 30.030.787,00.-TL’lik Gelirden oluştuğu tespit edilmiş olup; komisyonumuzca da uygun görülen  Suruç Belediyesinin 2017 Mali yılı Bütçe tasarısının kabulüne,

557 Nolu Karar: Viranşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçesinin 74.780.000,00.-TL’lik Gider, 74.780.000,00.-TL’lik Gelirden oluştuğu tespit edilmiş olup; komisyonumuzca da uygun görülen  Viranşehir Belediyesinin 2017 Mali yılı Bütçe tasarısının kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V.Nhat KILIÇ  Başkanlığında 25.11.2016 tarihinde, 12. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

558 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Merkez Eski Köy Yerleşim alanı içerisinde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği yapıldığına dair, 21.07.2016 tarih ve 336 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı kabul edilerek ilana çıkarılan Nazım İmar Planını Değişikliğinin 1 aylık askı süresi dolmuş olup; bu süre içinde 02.09.2016 tarih ve 3816-4402 sayılı itiraz dilekçesi ile Av. Ferit DEMİR tarafından yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne

559 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Küçükalanlı, Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahalleleri sınırları içerisinde Organize Sanayi Bölgesi Doğusu, Evren Sanayi Batısı arasında kalan alanda, Esnaf Kooperatiflerinin yer taleplerine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarına “ön çekme mesafesi belirtilmeyen yoldan cephe almak isteyen parsellerde/adalarda ön çekme mesafesi min:10 m olacaktır” hükmünün eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin kabulüne,

560 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi 101 Ada, 1, 2 ve 3 nolu Parseller ile  Hancığaz Mahallesi 135 Ada, 3 nolu Parselde kayıtlı ve "Fidanlık Alanı" olarak planlı alanın yeniden düzenlenerek alanın; Fidanlık alanı, Kamu hizmet alanı (AMATEM), Kamu hizmet alanı (İl Göç İdaresi), Kamu hizmet alanı (AFAD) alanı olarak hazırlanmış 1/5000 Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

561 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Konuklu Mahallesi 117 Ada, 2 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

562 Nolu Karar: İlimiz Birecik İlçesi Karşıyaka Mahallesi 102 Ada, 108 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde “İlave Nazım İmar Planı” yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

563 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi 5454 Ada, 1 nolu Parselde trafo yeri olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin kabulüne,

564 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Kamberiye Mahallesi Ada no:138, Parsel no:15'te kayıtlı ve mevcut imar planında "Resmi Kurum Alanı (Zirai Donatım)" olarak planlı alanın imar ada formunun düzeltilmesi ve güneyinde bulunan yolun 15 metre olması, yapılaşma koşullarının mevcut imar planında olduğu gibi E:1.00 Yençok: Serbest "Resmi Kurum Alanı (Zirai Donatım)" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V.Nhat KILIÇ  Başkanlığında 26.11.2016 tarihinde, 13. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

565 Nolu Karar:İlimiz Hilvan İlçesi Kırbaşı Mahallesi 218 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde “Enerji Üretim Alanı(Güneş Enerji Santrali)” yapımına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının kabulüne,

566 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Ada No: 3626, Parsel No: 1, 2, 3 ve 4’te kayıtlı alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2016 tarih ve 332 sayılı kararı ile onaylanan “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Eğitim Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde 01.11.2016 tarih ve 4510-5211 sayılı dilekçesiyle mülkiyet sahibi İsmail BÜYÜKHAN adına vekâleten Hüseyin İRİ tarafından yapılan itiraz doğrultusunda alanın yeniden konut alanı olarak düzenlenmesinin kabulüne,

567 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi Darıcalı Mahallesi 115 ada, 1 nolu nolu parselde "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)" yapılmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.03.2016 tarih ve 146 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne,

568 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi Gözelek Mahallesi 437 nolu parselde hazırlanmış "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)"  yapılmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.03.2016 tarih ve 147 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı doğrultusunda  hazırlanmış1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

569 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Kışla Mahallesi Ada no: 1472 Parsel no: 8’de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

570 Nolu Karar:İlimiz Haliliye İlçesi Anaz Mahallesi 170 nolu parsel üzerinde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2015 tarih ve 526 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu taşınmaz Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.09.2016 tarih ve 2136 sayılı kararına göre Anaz Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaldığından, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2015 tarih ve 526 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal edilmesinin kabulüne,

571 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi, Kepirli Mahallesi 137 ada, 6 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde "Resmi Kurum Alanı (Özel Harekât Şube Müdürlüğü)" yapılması amaçlı Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 254 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 07.10.2016 tarih ve 358 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V.Nhat KILIÇ  Başkanlığında 27.11.2016 tarihinde, 14. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

572 Nolu Karar: İlimiz, Siverek İlçesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.09.2016 tarih ve 426 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanmış ve Siverek Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 72 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İlave ve Revizyon İmar Planının kabulüne,

573 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Özal Mahallesi Sınırları İçerisinde bulunan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

574 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Eyyüpnebi Mahallesi 115 Ada, 5 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde “Güneş Enerji Santrali” yapımına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.03.2016 tarih ve 145 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliğinin kabulüne,

575 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Yeni Mahallesi 562 Ada, 13 nolu Parsel üzerinde" Konut Alanı" olarak planlı alanın "Kültürel Tesis Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 203 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne,

576 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi 962 ada, 3 nolu parselde kayıtlı ve mevcut imar planında konut alanı olarak planlı alanın ibadet alanı (Cami) olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 250 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

577 Nolu Karar:   İlimiz Karaköprü İlçesi Esentepe Mahallesi 3801 Ada, 5,6,7 ve 8 nolu Parsellerde kayıtlı ve yürüklükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında “Resmi Kurum Alanı” olarak planlı alanın “Rekreasyon Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.11.2015 tarih ve 563 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

578 Nolu Karar:İlimiz, Siverek İlçe Merkezinde ŞUSKİ tarafından belirlenen su deposu alanlarında hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

579 Nolu Karar: İlimiz Harran İlçesi Tahılalan Mahallesi 108 ada, 4 nolu parselde kayıtlı ve yürürlükteki imar planında Akaryakıt+LPG istasyonu olarak planlı alana, 108 ada, 5 nolu parselde kayıtlı ve yürürlükteki imar planında Tarımsal ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak planlı alanın 3.000 m2 kısmının ilave edilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V.Nhat KILIÇ  Başkanlığında 28.11.2016 tarihinde, 15. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.

580 Nolu Karar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 Yılı Bütçesinin 996.162.116,00 TL’lik Gider ve 936.162.116,00 TL’lik Gelirden oluştuğu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Bütçesi, 2017 Yılı Performans Programı ve 2017 Yılı Gelir Tarifeleri Komisyonca da uygun görüldüğü şekliyle  kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V.Nhat KILIÇ  Başkanlığında 29.11.2016 tarihinde, 16. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.
 
ŞUSKİ GENEL KURULU
25 Nolu Karar: Halfeti Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektör Hattı Kesin Projesi işinde kullanılmak ve maliyetin % 50’lik kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası A.Ş. arasında imzalanan “Altyapı Projelerini Destekleme Protokolü” çerçevesinde aktarılacak ödenekten karşılanmak üzere, İller Bankası A.Ş.den 150.000.-(yüzellibin)TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak İdaremiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce İdaremize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, İdaremiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, İdaremizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, İdaremize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ŞUSKİ Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesi

 26 Nolu Karar: 15.11.2016 tarih ve 522 sayılı Meclis kararı ile Komisyona  havale edilen “ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Ek Bütçe” ile ilgili yazı için Komisyonca  yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde: 22.653.000,00. TL, Ek Bütçe Yapılmasının kabulüne,

27 Nolu Karar: “ŞUSKİ Genel Müdürlüğü   2017 Yılı Bütçesinin 255.255.500,00.- TL’lik Gider ve 255.255.500,00.- TL’lik Gelirden oluştuğu, Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı Bütçesi, 2017 Yılı Performans Programı ve 2017 Yılı Yatırım Programı ile 2017 Gelir Tarifeleri Komisyonca da  uygun görüldüğü şekliyle  kabulüne,


Karar verilmiştir.

Kasım   Ay’ı  Meclis Toplantısı 12/12/2016 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

İLGİLİLERE    DUYRULUR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı