NAZIM İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-NARLIKUYU)

 İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

           İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Narlıkuyu) Mahallesi Ada No:1861 Parsel No:4'e kayıtlı taşınmaz üzerinde "Konut Alanı" olarak planlı alanın "İbadet Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2021 tarih ve 266 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

          3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

          Sayın halkımıza duyurulur. 09/07/2021

Eklenme Tarihi: 09.07.2021 14:33

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı