Ocak-2017 Meclis Kararları

 

Toplantı Tarihi 09 Ocak Pazartesi 2017
Toplantı Saati 14:00
Birleşim 5 Birleşim
İlgili Kurum  
Açıklama

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
OCAK-2017 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 2. Başkan V. Sait KAYA   Başkanlığında 09.01.2017 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

01 Nolu Karar: İlimizde bulunan tüm mezarlıkların durumları ile ilgili önerge için mezarlıkların durumları  hakkında bir araştırma yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

02 Nolu Karar: İlimiz genelinde, Belediyemizin hizmetini yapan kalıcı yapılarda firma unvanını reklam olarak uygulayan, yazı ve benzeri tabelaların kaldırılması ile ilgili önerge için, Belediyemizin hizmetini yapan kalıcı yapılarda, firma unvanını reklam olarak uygulanması ile ilgili   bir çalışma yapılarak, Meclisimize sunulması için, konunun Ulaşım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

03 Nolu Karar: İlimizde ilçeler arası ulaşım yapan  ve merkezden ilçelere yapılan ulaşımın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Belsan A.Ş.tarafından yapılması ile ilgili önergenin,  bir çalışma yapılarak Meclisimize sunulması için  Ulaşım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

04 Nolu Karar: Sosyal bir kurum olan Aile içerisinde Erkek bireyin yeri ve sorumlulukları ile ilgili önergenin  bir araştırma yapılarak Meclisimize sunulması için, Kadın Erkek Eşitliği ve Aile Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

05 Nolu Karar:  2016 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelli Vatandaşlarımıza yönelik yapılan sosyal faaliyetler ile ilgili önergenin bir araştırma yapılarak Meclisimize sunulması için, Sosyal Hizmetler Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

06 Nolu Karar: İlimizde Turizm sektörünün sorunlarının araştırılması ve çözüme kavuşturulması ile ilgili önergenin  bir çalışma yapılarak Meclisimize sunulması için  Turizm ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

07 Nolu Karar: İlimizde okulların önüne hız kesici kavislerin yapılması ile ilgili önergenin  gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için  Ulaşım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

08 Nolu Karar: İlimizde yapılan spor faaliyetleri ve gençler üzerindekiler etkileri hakkında önergenin, bir araştırma yapılarak Meclisimize sunulması için  Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

09 Nolu Karar:  İlimizde Yaşlı, Engelli Vatandaşlarımıza ulaşımda kolaylık sağlamak ve Yaşlı, Engelli Vatandaşlarımızın ücretsiz taşınması ile ilgili önergenin  gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için  Ulaşım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

10 Nolu Karar:  İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine giden Vatandaşların karşılaştıkları sorunlar ile ilgili önergenin  bir araştırma yapılarak Meclisimize sunulması için  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

11 Nolu Karar: İlimiz Harran İlçesi Selalmaz Mahallesinde bulunan Selalmaz olarak adı geçen sokağın Yıldırım Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili önergenin, Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
12 Nolu Karar: Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere, Meclis Üyeleri; Cumali KARAVAR, Aydın YENER, Hadi DİKEN, Ali SAMAR, Esra Güler ASLAN aday olarak gösterildi. İsim listesine göre yapılan, gizli oylama,  açık tasnif sonucu; 43 oy kullanıldığı, geçerli olan 43 oydan; Hadi DKEN 38 oy, Cumali KARAVAR 36 oy, Aydın YENER 36 oy, Ali SAMAR 36 oy, Esra Güler ASLAN 35 oy aldıkları görüldü. Buna göre;
        Belediyenin bir önceki yıl (2016 Yılı) gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmak için Denetim Komisyonuna, Belediye Meclis Üyeleri  Hadi DİKEN, Cumali KARAVAR, Aydın YENER,  Ali SAMAR, Esra Güler ASLAN seçilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak, Kanunda belirtilen gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük (1/30 oranında brüt) ödeme yapılarak, İhtiyaç duyulması halinde Denetim Komisyonunda 29 iş günü görev yapmak üzere  uzman görevlendirilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ    Başkanlığında 10.01.2017 tarihinde, 2. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır

 13 Nolu Karar: İlimiz Birecik İlçesinde yapılan ve İlçemizle özdeşleşen Birecik Barajı isminin Birecik-Nizip Barajı olarak değiştirilmek istenmesi ile ilgili bir araştırma yapılarak Meclisimize sunulması için konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 14 Nolu Karar: Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmeliğine göre, Büyükşehir Belediyemizin alınması gereken Geçiş Ücretleri üst sınırı belirlenmiş olup, ücret tarifesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 15 Nolu Karar:     2017 Yılı Programı içerisinde düşünülen; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Park Yapım işlerinde, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Köprü, Köprülü Kavşak ve Yol-Asfalt Yapım işlerinde kullanılmak üzere İller bankasından 250.000.000,00 TL (ikiyüzelli milyon)TL Kredi alınmasının sağlanması istenilmektedir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlara olan borç yükünün azalmasından dolayı 2016-2020 Yılları stratejik Planında yer alan yatırımlarının 2017-2018-2019 yıllarında 3 Merkez İlçe ve diğer 10 İlçede park, köprü-köprülü kavşak, yol-asfalt, kaldırım inşaatı… vb. yapım işleri planlanmaktadır.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Park Yapım işleri,
Fen İşleri Dairesi Başkanlığının köprü-köprülü kavşak, yol-asfalt, kaldırım inşaatı…vb. yapım işlerinde,   
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yol-asfalt, kaldırım inşaatı…vb. yapım işlerinde 2016-2020 Yılları Stratejik Planda ön görülen yatırımların yapılabilmesi için 250.000.000,00 (İkiyüzelli milyon)TL Krediye İhtiyaç vardır.
250.000.000,00 (İkiyüzelli milyon)TL Kredinin İller Bankasından alınması ile ilgili konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 16 Nolu Karar:  İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Karaali Mahallesi 201 ada, 1 numaralı parselde sera olarak kullanılan 62.084,31 m²’lik taşınmaz, 202 ada, 1 numaralı parselde sera olarak kullanılan 118.662,98 m²’lik taşınmaz, 111 ada, 13 numaralı parselde sera olarak kullanılan 15.504,03 m²’lik taşınmaz, 111 ada, 14 ve 15 numaralı parselde sera olarak kullanılan 20.677,89 m²’lik taşınmaz ile 110 ada, 3 ve 5 numaralı parselde Kaplıca Otel olarak kullanılan 22.420,42 m²’lik taşınmaz ve 203 ada, 1 numaralı parselde Kaplıca Apart olarak kullanılan 41.228,54 m²’lik jeotermal sahada yer alan 8 adet taşınmaza, jeotermal seracılık, organik tarım ve jeotermal turizm tesis yatırımlarının yapılabilmesi amacıyla  Sınırlı Aynî Hak Tesis edilmesi için Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından bir fizibilite çalışması yapılmasının kabulüne,

 17 Nolu Karar: Eyyüpnebi Mahallesinde Ekli krokide sınırları gösterilen yaklaşık 271 Ha alanın Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Alanı ilan edilmesi ve Kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanımıza yetki verilmesinin kabulüne,

18 Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan “Finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı tarafından karşılanacak ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek “Yerel Yönetimler Altyapı Geliştirme Projesi” kapsamında kullanılacak olan krediyle alakalı Büyükşehir Belediyesinin garanti vermesi ve bu hususta Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ’ye yetki verilmesi” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 19 Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan “Finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Yerel Yönetimler Altyapı Geliştirme Projesi” kapsamında, Kredinin Kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Hamdi US’a yetki verilmesi” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne, 
 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 11.01.2017 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

 20 Nolu Karar: Mevlana Bulvarından Basın sitesine giden yeni açılan 101. Cadde 25 metrelik yola Kazancı Bedih isminin verilmesi,
Eyyübiye Devlet Hastanesi yanı Akçakale yolu ile Sırrın Çevre yoluna bağlanan bağlantı yolu 30 metrelik yola Hastane Caddesi isminin verilmesi,
Karşıyaka Mahallesi Trakmak arkası 546. Sokağa (25 metrelik yol) Karşıyaka Caddesi isminin verilmesi,   
 Karşıyaka Mahallesi Trakmak’ın doğusunda Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Kanal arkasındaki 600. Sokağa (25 metre yol) Dede Osman Avni Caddesi isminin verilmesinin kabulüne,

 21 Nolu Karar: Siverek İlçesi Camii Kebir mahallesinde bulunan Güney Caddesinin isminin 15 Temmuz Demokrasi Caddesi ismi olarak değiştirilmesi ile ilgili komisyon raporunun  kabulüne,

 22 Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan Gribal Enfeksiyonlar ile ilgili halkın bilinçlendirilmesi ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

 23 Nolu Karar:   Kadın Erkek Eşitliği ve Aile Komisyonu tarafından hazırlanan Çocukların karşılaştıkları problemler ile ilgili raporun, İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 13.01.2017 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

 25 Nolu Karar:   Fırat nehri üzerinde, 1985 yılında inşaatına Birecik Barajı adıyla başlanan ve Devlet erkânı tarafından da bu isim ile açılışı yapılan Barajın isminin Birecik barajı olarak kalması için kamuoyu oluşturulması ve ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerin yapılması için konunun Strateji ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,
 24 Nolu Karar: 2017 Yılı Programı içerisinde düşünülen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Park Yapım işleri, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının köprü-köprülü kavşak, yol-asfalt, kaldırım inşaatı…vb. yapım işlerinde, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yol-asfalt, kaldırım inşaatı…vb. yapım işlerinde 2016-2020 Yılları Stratejik Planda ön görülen yatırımların yapılabilmesi için 250.000.000,00 (İkiyüzelli milyon) TL Kredinin İller Bankasından alınmasının kabulüne,

 26 Nolu Karar:  İlimiz Eyyübiye İlçesi Direkli Mahallesi Ada No:783 Parsel no:297 ve 71'de kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2015 tarih ve 283 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planının kabulüne,

 27 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Atatürk(Cengiz Topel) Mahallesi Ada No:17 Parsel no:5'te kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

28 Nolu Karar:      İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi sınırları içerisinde Kısmi Revizyon 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

29 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesinde bulunan 4308 Ada 2 nolu Parsel, 717 ve 685 nolu Parsellerde kayıtlı alan üzerinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.12.2016 Tarih ve 2330 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanmış Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Koruma Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

30 Nolu Karar:   İlimiz Karaköprü İlçesi Atakent Mahallesi Ada No:5785 Parsel No:4'te kayıtlı ve mevcut imar planında "Konut Alanı" olarak planlı alanın "İbadet Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

31 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi sınırlarında bulunan Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Alanı 2.etabı için hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Plan teklifinin kabulüne,

32 Nolu Karar: Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2016 tarih ve 560 sayılı kararı ile onaylanmış İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi 101 Ada 1, 2 ve 3 nolu Parseller ile Hancığaz Mahallesi 135 Ada, 3 nolu Parselde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 27.12.2016 tarih ve 754-11906 sayılı yazısı ile yapılan itirazın teknik bir gerekçe içermediğinden reddedilmesinin kabulüne,
 
33 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Gülveren Mahallesi 159 Ada 1 nolu Parsel üzerinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin kabulüne,

34 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Maşuk Mahallesi 277 ada 1 nolu parselde kayıtlı ve mevcut imar planında “Özel Sosyo-Kültürel Tesis Alanı” olarak planlı alanın “Özel Eğitim Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

 35 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi Parsel no:849’da kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne
 
36 Nolu Karar: İlimiz, Haliliye İlçesi, Sırrın Mahallesi 54 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut imar planında "Konut Alanı" olarak planlı alanın "Akaryakıt Satış İstasyonu" olarak dönüştürülmesine yönelik hazırlanmış, Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2016 tarih ve 340 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planını Değişikliğine uygun hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 09.12.2016 tarih ve 428 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,


37 Nolu Karar: İlimiz, Siverek İlçe Merkezinde ŞUSKİ tarafından belirlenen su deposu alanlarında hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapıldığına dair, 27.11.2016 tarih ve 578 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile ilana çıkarılan Nazım İmar Planı Değişikliğinin 1 aylık askı süresi dolmuş olup; bu süre içinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 27.12.2016 tarih ve E.4712 sayılı itiraz yazısı ile itiraz edilmiştir. Söz konusu Uygulama İmar Planına yapılan itiraz teknik bir gerekçe içermediğinden reddedilmesinin kabulüne,

38 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü  İlçesi, Akbayır Mah., Batıkent (Karaköprü) Mahalleleri sınırları içerisinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapıldığına dair, 18.11.2016 tarih ve 530 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile ilana çıkarılan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 1 aylık askı süresi dolmuş olup; bu süre içinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 20.12.2016 tarih ve E.4096  sayılı itiraz yazısı ile itiraz edilmiştir. Söz konusu Uygulama İmar Planına yapılan itiraz teknik bir gerekçe içermediğinden reddedilmesinin kabulüne,

39 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçe Merkezinde ŞUSKİ tarafından belirlenen su deposu alanlarında hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 12.01.2017 tarihinde, 4. Birleşimde toplanarak aşağıda yazılı kararları almıştır.
 
ŞUSKİ GENEL KURULU

01 Nolu Karar: Finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. (bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen “Yerel Yönetimler Altyapı Geliştirme Projesi” kapsamında, Bankanın JICA kaynaklarından temin ettiği ve İdaremize Akçakale, Birecik, Bozova, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir İlçeleri İçme suyu projelerinin yapım işi için kullandırılacak Japon Yeni krediye ilişkin Alt Kredi Anlaşması ve eklerini imzalamaya, Bankanın Danışmanlık, Denetim ve Teknik Hizmet Giderleri Hesap Esasları Yönergesi çerçevesinde belirlenecek giderlerin İdaremizce karşılanması kaydıyla, krediye konu işin denetiminin Banka ve İdaremizce müştereken yapılmasına, İdaremiz su gelirlerinin, Alt Kredi Anlaşması ile kullandırılacak kredinin teminatı olarak gösterilmesine, söz konusu gelirlerin yetmemesi durumunda Banka ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının teminat olarak gösterilmesine, İdaremizce söz konusu projenin yapımından vazgeçilmesi halinde bu konuda yapılan harcamaların Banka ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızdan mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın kesilmesi hususunda Bankaya yetki verilmesine ve konu ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya, Her türlü vergi, resim, harç ve giderleri İdaremizce karşılanmak üzere, İdaremiz adına; Bankaca belirlenecek ticari bankanın İdaremiz yöresinde bulunan şubesinde Teminat Hesabı açılması için gerekli belgeleri imzalamaya ve İdaremiz adına su gelirlerinin Teminat Hesabına aktarılmasına, söz konusu Teminat Hesabına Banka lehine 1.sırada ve süresiz olarak rehin tesis edilmesi için gerekli evrakı imzalamaya, su gelirlerinin tahsilâtlarını yapan bankalara İdaremiz gelirlerinin Teminat Hesabına düzenli aktarımının sağlanması için Muvafakatname vermeye ve su gelirlerinin İdaremizce tahsil edilen kısmına ait muhasebe hesapları altında Teminat Hesabına aktarılmak üzere detay hesapların açılmasına, Bu amaca uygun olarak İdareyi borç altına sokabilecek her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya Gösterilen teminatların kredi geri ödemesinde yetersiz kalması halinde, İdaremiz mülkiyetindeki her türlü menkul ve gayrimenkulü Bankaya rehin etmeye ve ipotek vermeye, Krediye teminat gösterilen gelirler kaldırılır veya Veriliş şekli değiştirilirse, krediden kaynaklanacak geri ödemelerin, her ne ad altında olursa olsun, bu gelirlerin yerine konulacak gelir ve menfaatler ile kanun gereğince dağıtılan payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bakılmaksızın tamamından tahsil edilerek yapılması konusunda Bankaya yetki verilmesine, İdarenin her türlü hak ve alacaklarını Bankaya terhin ve temlik etmeye, İdareye ait her türlü ticari işletmeyi Bankaya rehin vermeye, Bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya, İdaremizce Banka’dan Japon Yeni kredi alınmasıyla ilgili Alt Kredi Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri imzalamaya, kredinin teminatı olarak gösterilmesi kabul edilmiş olan su gelirlerinin teminat olarak gösterilmesine ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmeye, gösterilen teminatların yetersiz kalması halinde diğer borçlandırıcı işlemleri yapmaya ve Teminat Hesabı oluşturulması, Kredinin Kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri yapmaya ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Hamdi US’a yetki verilmesinin kabulüne,

02 Nolu Karar: Finansmanı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından karşılanacak ve İller Bankası A.Ş. (İLBANK) tarafından yürütülecek “Yerel Yönetimler Altyapı Geliştirme Projesi” kapsamında, İLBANK’ın JICA kaynaklarından temin ettiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı olan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’ne
Akçakale, Birecik, Bozova, Halfeti, Harran, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir İlçeleri İçme Suyu projeleri için kullandıracağı 301.500.000,00 TL-(üçyüzbirmilyonbeşyüzbin TL) tutarındaki alt kredi anlaşmasını müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya, Banka ve Maliye Bakanlığı’nca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nce müşterek borçlu ve müteselsil kefil olunan Alt Kredi Anlaşması ile kullandırılacak kredinin teminatı olarak gösterilmesine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı olan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’nce söz konusu projenin yapımından vazgeçilmesi halinde bu konuda yapılan harcamaların Banka ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızdan mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın kesilmesi hususunda Bankaya yetki verilmesine ve konu ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya, Belediyenin her türlü hak ve alacaklarını Bankaya terhin ve temlik etmeye, Belediyeye ait her türlü ticari işletmeyi Bankaya rehin vermeye, Bankanın mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlamaya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı olan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’nce Banka’dan Japon Yeni kredi alınmasıyla ilgili Alt Kredi Anlaşması ve ekleri ile diğer gerekli belgeleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya ve kredinin kullanılması ve kredi için her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile yapmaya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ’ye yetki verilmesinin kabulüne,
Şubat Ay’ı  Meclis Toplantısı 13/02/2017 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

İLGİLİLERE DUYRULUR

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı