NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(BİRECİK-MEYDAN)

 İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Birecik İlçesi Meydan Mahallesi ada no:453 parsel no:1'de kayıtlı ve onaylı nazım imar planında "Resmi Kurum Alanı" olarak planlı alanın "Eğitim Alanı" olarak planlanmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2021 tarih ve 254 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 01/07/2021

Eklenme Tarihi: 01.07.2021 10:02

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı