Büyükşehir Belediye Başkanlığından Haziran-2021 Meclis Kararları Özeti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 14.06.2021 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

238 Nolu Karar: Harran Belediyesine Tahsis ile ilgili konunun incelenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
239 Nolu Karar: Birim İsim Değişikliği ile ilgili konunun incelenmesi için konunun Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
240 Nolu Karar: Birim Kurulması ve Yönetmelik Değişiklikleri ile ilgili konunun incelenmesi için konunun Araştırma ve İnceleme Komisyonuna havale edilmesinin kabülüne,
241 Nolu Karar: Zemin Tahrip Bedeli ile ilgili konunun incelenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
242 Nolu Karar: Akıllı Bisiklet Sistemleri İşletmesinin Devri ile ilgili konunun incelenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
243 Nolu Karar: OSB’de Ayakkabı Fabrikaları yapım işi için Kredi Talebi ile ilgili konunun incelenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
244 Nolu Karar: OSB’ye Ham su götürme hizmeti işi için Kredi Talebi ile ilgili konunun incelenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
245 Nolu Karar: Satış için Yetki ile ilgili konunun incelenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
246 Nolu Karar: Haliliye Belediyesine Tahsis ile ilgili konunun incelenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
247 Nolu Karar: Karaköprü Belediyesi Ek Bütçe Talebi ile ilgili konunun incelenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında15.06.2021 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

248 Nolu Karar: İlimiz Akçakale İlçesi Bolatlar (Şeyhyakup) Mahallesi 107 ada 5 parsel nolu taşınmazın “Millet Bahçesi” yapılmasına ve Şanlıurfa – Akçakale yolunun bir kısmının İmar Planına işlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne,
249 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Akpiyar) Mahallesi ada no:2124 parselno:1,2,4 ve 7’de hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 11.12.2020 tarih ve 85 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinde; “Eğitim Alanı” olarak planlanan alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinde ilgili yönetmelik gereği plan gösterim tekniğinde belirtilen eğitim gruplarından yapılaşma koşulları “Yençok:15.50,
E:1.20” yapılması koşulu ile “İlkokul Alanı” olarak düzenlenmesi ve plan notlarına “ihtiyaç duyulması durumunda tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşü
alınarak İlkokul Alanında Ortaokul Alanı ve Lise Alanı yapılabilir.” notunun eklenecek şekilde değiştirilerek onaylanmasının kabulüne,

250 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Batıkent Mahallesi ada no:346 parsel no:1’de hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 100 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,
251 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Direkli Mahallesi sınırlarında parselasyon planı ve imar planı arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin
14.08.2020 tarih ve 198 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,
252 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Akbayır) Mahallesi ada no:5877 parsel no:1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarih ve 56 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,
253 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü Mahallesi ada no:4411 parsel no:1,2,3,4,5,6,7,8’de kayıtlı taşınmazlarda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2020 tarih ve 467 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 24 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,
254 Nolu Karar: İlimiz Birecik İlçesi Meydan Mahallesi ada no:453 parsel no:1 ve 2’de kayıtlı ve onaylı nazım imar planında “Resmi Kurum Alanı” olarak planlı alanın “Eğitim Alanı” olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,
255 Nolu Karar: Hukuk Müşavirliğinin 15.02.2021 tarih ve E.8768 sayılı yazısı ekindeki mahkeme kararında İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi 304 parsel nolu taşınmaz ile ilgili imar planlarında değişiklik yapılmasına yönelik isteklerin belediye meclisinin gündemine sunulması ve imar planında değişiklik yapılıp yapılmaması konusunda belediye meclisince bir işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Yapılan inceleme sonucunda talep edilen imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen plan değişikliklerine ilişkin hususlara uymadığından plan değişikliği talebi reddedilmesinin kabulüne,
258 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Akçamescit Mahallesi ada no:144 parsel no:2 ve 3’te hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 138 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,
259 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Esentepe Mahallesi 1291 parsel nolu taşınmaz üzerinde “Kamu Hizmet Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,
260 Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi Aligör(11 Nisan) Mahallesi parsel no:95, 132 ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,
261 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Osmanlı(Yenice) Mahallesi ada no:5757 parsel no:1’de hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

262 Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi Dinlence Mahallesi 432 ve 433 parsel nolu taşınmazlar üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarih ve 534 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Suruç Belediye Meclisinin 01.04.2021 tarih ve 24 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,
263 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Atakent) Mahallesi ada no:2666 ve çevresinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 25 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi; planlama alanın batısından gelen yolun devam edecek şekilde değiştirilmesinin kabulüne,
264 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi sınırlarında GAP Ticaret Merkezi yapılması adına Kadıkendi Mahallesinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,
265 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Batıkent) Mahallesi ada no:5119 parsel no:2'de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06.11.2020 tarih
ve 76 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinde; Yençok:13 kat olacak şekilde değiştirilmesinin kabulüne,
266 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Narlıkuyu) Mahallesi Ada No:1861 Parsel No:4'te kayıtlı taşınmaz üzerinde "Konut Alanı" olarak planlı alanın "İbadet Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,
267 Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi Cumhuriyet(Barış) Mahallesi ada no:548 parsel no:13, ada no:549 parsel no:1, 2, 3 ve 4’te hazırlanmış ve Suruç Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 05 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi kabulüne,
268 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi, Aşık, Demircik, Öğütçü Mahalleleri sınırları içinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarih ve 538 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 26 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının
kabulüne,
269 Nolu Karar: İlimiz Bozova İlçesi, Hisarlar Mahallesi sınırları içinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarih ve 538 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Bozova Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 14 sayılı kararı onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne,
270 Nolu Karar: İlimiz Halfeti İlçesi, Narlık(Yukarıgöklü) Mahallesi 1666 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2020 tarih ve 468 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Halfeti Belediye Meclisinin 01.02.2021 tarih ve 176 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğindeki "Yençok:8.50 metre, E:0.75" olan yapılaşma koşullarının "Yençok:7.50 metre E:0.50" şeklinde değiştirilmesinin kabulüne,
271 Nolu Karar: İlimiz, Suruç İlçesi Aligör (Onbirnisan) Mahallesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne,
272 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi Karakoyun Mahallesi 185 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 parsel numaralı taşınmazlar, 189 ada 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parsel numaralı taşınmazlar, 190 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazlar, 191 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 12 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

273 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi, Hacıömer Mahallesi, 194 parsel nolu, 1351 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında “Gelişme Konut Alanı” ve “Ticaret-Konut Alanı” olarak planlı alanın “Gelişme Konut Alanı”,“Ticaret-Konut Alanı” ve “Yol” olarak değiştirilmesine yönelik Siverek Belediye Meclisinin 04.12.2021 tarih ve 154 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası, plan notlarına “ İmar planı değişikliği sınırı içinde yol, park gibi kamu alanlarında kalan kısımlar bila bedel terk edilecektir” hükmü eklenip değiştirilmesinin kabulüne,
274 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi, Hacılar Mahallesine 111 ada 13 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2020 tarih ve 470 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 135 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
275 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Hıngılavi Mahallesi 233 ada 1 parsel numaralı taşınmazın yaklaşık 440.000 m2 lik kısmında "Enteğre Katı Atık, Enerji, Geri Kazanım ve Tıbbi Atık Tesisi" yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne,
276 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 2080 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 numaralı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında “Ticaret-Konut Alanı” olarak planlı
alanın “Ticaret Alanı(Otogalericiler)” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
277 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 1551 ada 7 numaralı, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında “Ticaret-Konut Alanı” ve “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Ticaret Alanı(Otogalericiler)” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
278 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 934 ada (2, 3, 4, 5, ve 6 03.09.2020 tarihli tevhid işlemi ile ) 7 numaralı parsel, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında “Ticaret-Konut Alanı” olarak planlı alanın “Ticaret Alanı(Otogalericiler)” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,
279 Nolu Karar: İlimizde turizmin canlandırılması ile ilgili konunun incelenmesi için Turizm ve Tanıtım Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
280 Nolu Karar: İlimizde otoparkların yaygınlaştırılması ile ilgili konunun incelenmesi içinUlaşım Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
281 Nolu Karar: Şiddetin nedenleri ve çözüm yolları ile ilgili konunun incelenmesi için Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve Aile Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
282 Nolu Karar: Kan vermenin faydaları ile ilgili konunun incelenmesi için Çevre ve Sağlık Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
283 Nolu Karar: Suriye İç Savaşı’ndan kaynaklanan yoğun nüfusun şehrimizin sosyo-ekonomik yapısını olumsuz etkileri ile ilgili konunun incelenmesi için Göç ve Mülteci Komisyonuna
Havalesinin kabulüne,
284 Nolu Karar: Bilinçli sulamanın önemi ve etkileri ile ilgili konunun incelenmesi için Gıda,Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
285 Nolu Karar: Kanalizasyon sistemlerinin önemi ile ilgili konunun incelenmesi için KırsalKalkınma ve Su Kanal Hizmetleri Komisyonuna Havalesinin kabulüne,

286 Nolu Karar: Baraj ve Sulama kanallarının temizliği ile ilgili konunun incelenmesi için Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Komisyonuna Havalesinin
287 Nolu Karar: Doğal felaketlerden korunmak amacıyla yapılması gereken çalışmalar ile ilgili konunun incelenmesi için Sosyal Hizmetler Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
288 Nolu Karar: Gençlik döneminin problemleri ve çözümleri ile ilgili konunun incelenmesi için Gençlik ve Spor Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
289 Nolu Karar: İlimizin mimari yapısı ile ilgili konunun incelenmesi için Şanlıurfa Tarihi Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonuna Havalesinin kabulüne,
290 Nolu Karar: Çocuk ve gençlerin sağlıklı bireyler olabilmeleri ile ilgili konunun incelenmesi için Kültür ve Eğitim Komisyonuna Havalesinin kabulüne, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 16.06.2021 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.
291 Nolu Karar: Ulaşım Komisyon Raporu’nun Ulaşım Dairesi Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,
292 Nolu Karar: Turizm ve Tanıtım Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
293 Nolu Karar: Kültür ve Eğitim Komisyon Raporu’nun Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
294 Nolu Karar: Sosyal Hizmetler Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından 25.05.2021 tarih ve 223 nolu Meclis kararı yazılmış olan raporun kabulüne,
295 Nolu Karar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanmış olan, 26.05.2021 tarih ve 229nolu Meclis kararı yazılmış olan raporun kabulüne,
296 Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanmış olan, 25.05.2021 tarih ve 226 nolu Meclis kararı yazılmış olan raporun kabulüne,
297 Nolu Karar: Turizm ve Tanıtım Komisyonu tarafından hazırlanmış olan, 27.05.2021 tarih ve 234 nolu Mecliskararı yazılmış olan raporun kabulüne,
298 Nolu Karar: Kırsal Kalkınma ve Su Kanal Hizmetleri Komisyon Raporu’nun Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
299 Nolu Karar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporu’nun Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
300 Nolu Karar: Göç ve Mülteci Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
301 Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,
302 Nolu Karar: Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu’nun Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gönderilmesinin kabulüne,

 

303 Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “Su ve Atıksu tarife Ücretleri ile diğer Hizmetlerimize ilişkin Ücretlerin Güncellenmesi” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,
304 Nolu Karar: İlimiz Harran İlçesi, Harran İlçe Merkezine yönelik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan teklifinin Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca karar alınmak üzere kabulüne, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 17.06.2021 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.
305 Nolu Karar: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75. Maddesinin d-) bendi “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir…” hükmü gereği İmar
Planında Belediye Hizmet Alanı olarak görülen Haliliye İlçesi, dağeteği Mahallesinde, 975 ada 2 numaralı parselde kayıtlı 7.453,46 m²’lik taşınmazın, Haliliye Belediye Başkanlığı’na bedelsiz olarak 10(On) yıllığına belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmesinin kabulüne,
306 Nolu Karar: İLBANK A.Ş’ye müracaat yapılmış olup OSB’ye Hamsu götürme hizmeti işi için 20.000.000,00 TL (Yirmi Milyon TL) kredi kullanılması amacıyla İLBANK A.Ş ile sözleşme yapılması ve her türlü bürokratik iş ve işlemi yapmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza yetki verilmesinin kabulüne,
307 Nolu Karar: OSB’de Ayakkabı Fabrikaları yapım işi için 20.000.000,00 TL(Yirmi Milyon TL) kredi kullanılması amacıyla İLBANK A.Ş ile sözleşme yapılması ve her türlü bürokratik iş ve işlemi yapmak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza yetki verilmesinin kabulüne,
308 Nolu Karar: İlimiz, Harran İlçesi, Harran Mahallesi 569 ada 1 numaralı parselde kayıtlı, İmar Planında Terminal Alanı olarak ayrılan ve Harran Belediye Başkanlığınca hali hazırda İlçe Terminali olarak işletilmekte ve hizmet vermekte olan Terminalin; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/l maddesi “Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.” hükmüne göre İlimiz, Harran İlçesi, Harran Mahallesi 569 ada 1 numaralı parselde kayıtlı bulunan 5.130,19 m² yüzölçümlü terminal alanı vasıflı taşınmazın “Terminalin İşletmesinin Kullanım Hakkının” 3 (Üç) yıl süre ile Harran Belediye Başkanlığına devredilmesinin kabulüne,
309 Nolu Karar: Komisyon raporunda belirtilen mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların 5393 sayılı yasanın 18/e maddesinde “Taşınmaz mal alımına satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine, veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” hükmüne göre satışının yapılması için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesinin kabulüne,
310 Nolu Karar: 02.02.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Sayıştay Genel Kurulu İçtihadi birleştirme kararı gereğince “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin, bazı taşınmazlarının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 7’inci maddesi hükümlerine aykırı olarak tahsis edildiği, kamu kurum ve kuruluşları niteliği taşımayan dernek vakıf vb.lerine yapılan tahsislerin iptal edilmesi” hükmü gereği ve Sayıştay Başkanlığı 6. Dairesi’nin 28.01.2020 tarih ve D6/2020-2 sayılı kararı gereğince bahse konu tahsis kararları olan 21.04.2017 tarih ve 160 sayılı karar, 11.02.2015 tarih ve
79 sayılı karar, 04.11.2013 tarih ve 103 sayılı karar, 07.01.2005 tarih ve 1 sayılı karar, 15.01.2015 tarih ve 27 sayılı karar, 15.12.2017 tarih ve 582 sayılı karar, 03.03.2014 tarih ve 10 sayılı karar, 18.12.2015 tarih ve 618 sayılı karar, 02.06.2008 tarih ve 46 sayılı karar, 08.01.2013 tarih ve 07 sayılı karar, 20.04.2017 tarih 154 sayılı karar ve 07.07.2008 tarih ve 51 sayılı meclis kararlarının iptal edilmesinin kabulüne,
311 Nolu Karar: Akıllı Bisiklet Sistemleri (montaj dahil) mal alımı işi İlimiz Karaköprü İlçesi GAP Vadisinde kurulumu tamamlanmış olup bu yerin bisiklet başı yıllık kira ücretinin 100 TL (Yüz Türk Lirası) ile BELTUR A.Ş.’ye devredilmesi, ayrıca bisiklet biniş ücretlerinin kişi başı ilk
iki saat 2.00 TL (İki Türk Lirası), iki saatten sonra her saat için 3.00 (Üç Türk Lirası) olacak
şekilde hizmet verilmesinin kabulüne,
312 Nolu Karar: Karaköprü belediyesi için Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesine göre; Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar 2.500.000,00 TL Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 9.000.000,00 TL Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 15.000.000,00 TL

313 Nolu Karar: Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nün isminin Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ayrıca Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte gerekli değişikliklerin yapılmasının kabulüne,
314 Nolu Karar: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak; Tarımsal Üretim ve Geliştirme Şube Müdürlüğü, Hayvansal Üretim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü, Tarımsal Kalkınma ve Girişimcilik Şube Müdürlüğü’nün kurulması ve kurulacak olan Şube Müdürlükleri için 3 adet 1.derecelik G.İ.H.S. Şube Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi, ayrıca Kuruluş Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte gerekli düzenlemelerin yapılmasının kabulüne,
315 Nolu Karar: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürütecek olan “Dijital ve Sosyal Medya Şube Müdürlüğünün” kurulması, ekte sunulan yönetmeliğin onaylanması ve Belediyemiz Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasının kabulüne, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Ahmet KAYTAN Başkanlığında 18.06.2021 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

316 Nolu Karar: İlimiz, Viranşehir İlçe Merkezine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.03.2021 tarih ve 147 sayılı kararı onaylanarak ilana çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazlar Komisyon Raporunda belirtilen şekliyle onaylanmasının kabulüne,
317 Nolu Karar: İlimiz Ceylanpınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırında Ceylanpınar Gümrük Kapısı ve Bağlantı yolunun yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin kabulüne,

Karar verilmiştir.
Temmuz Ayı Meclis Toplantısı 12/07/2021 'de saat 14.00'de yapılacaktır.
İLGİLİLERE DUYRULUR

Eklenme Tarihi: 30.06.2021 17:37

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı