Nazım ve Uygulama İmar Planı (Haliliye-Hıngılavi)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            İlimiz Haliliye İlçesi Hıngılavi Mahallesi 233 ada 1 parsel numaralı taşınmazın yaklaşık 440.000 m2 lik kısmında "Enteğre Katı Atık, Enerji, Geri Kazanım ve Tıbbi Atık Tesisi" yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2021 tarih ve 275 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım ve Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 23/06/2021

Eklenme Tarihi: 24.06.2021 10:49

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı